Remont tuż, tuż

Lada dzień powinien ruszyć remont drogi z Trościanki do Witoldowa. Gmina właśnie rozstrzygnęła przetarg na to zadanie. Firma, która go wygrała, czas na wykonanie prac ma do końca sierpnia. Znaczną cześć kosztów remontu pokryje promesa z MSWiA.

Gmina Wojsławice właśnie rozstrzygnęła przetarg na przebudowę drogi gminnej z Trościanki do Witoldowa. Lwią część wydatków związanych z remontem pokryje promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Pomoc przyznana gminie to 200 tys. zł. Uroczyste wręczenie promes odbyło się w ubiegłym tygodniu w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie.
– Bardzo cieszę się z tego dofinansowania, gdyż dotyczy ono drogi wymagającej pilnego remontu. Na jej naprawę składaliśmy wniosek do PROW i uzyskaliśmy 14 punktów, ale ze względu na małą ilość osób mieszkających przy niej, nie otrzymaliśmy dofinansowania. Prawie równocześnie składając wniosek do PROW, złożyliśmy go także do wojewody lubelskiego – mówi wójt gminy Wojsławice, Henryk Gołębiowski.

Jeszcze zanim do gminy trafiła wiadomość o pomocy z ministerstwa, wójt zdecydował, że najgorszy półtorakilometrowy odcinek drogi od Trościanki do Starego Majdanu, który ucierpiał w trakcie gwałtownego spływu wód opadowych. gmina wyremontuje za własne pieniądze. Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę.
– Wpłynęło 6 ofert. Najwyższa opiewała na 526 tys. zł; najniższa zaproponowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Hrubieszowa na 280 tys. zł i właśnie ją wybraliśmy – mówi H. Gołębiowski.
Na remont drogi firma z Hrubieszowa będzie mieć czas do końca sierpnia. O dofinansowanie na naprawę pozostałej części drogi w kierunki Majdanu Starego urzędnicy zamierzają we wrześniu złożyć wniosek do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. (w)