Rocznicowa inauguracja z Prezydentem RP

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, która odbyła się w niedzielę, 21 października, miała szczególny charakter ze względu na jubileusz 100-lecia uniwersytetu. Na tę uroczystość przybył sam prezydent Rzeczpospolitej, Andrzej Duda.


– Rok 2018 obchodzimy w naszej ojczyźnie, jako doniosły, upamiętniający wielkie historyczne wydarzenie. Dla KUL jest to rok podwójnego jubileuszu. Oto bowiem, razem ze wszystkimi rodakami, czcimy setną rocznicę odzyskania niepodległości, a także świętujemy sto lat istnienia naszej Alma Mater – uczelni, która przed wiekiem zrodziła się w sercach i wizjach Polaków, uczelni, która otworzyła swoje podwoje tuż po zrzuceniu zaborczych okowów, uczelni, która podjęła się kształcenia i formowania przyszłej elity intelektualnej, gotowej budować nasz wspólny dom w imię służby Bogu i ojczyźnie.

W ciągu swojej stuletniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, wpływając na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując ogromne uznanie w kraju, jak i za granicą. Nowy rok akademicki to czas nowych wyzwań W dużej mierze wiążą się one z Ustawą 2.0. Konieczna i długo oczekiwana reforma polskiego systemu kształcenia wyższego doczekała się prawnego ukonstytuowania.

Niesie zarówno nadzieje, jak i pewne obawy: przez podniesienie jakości kształcenia po zmniejszenie masowości studiów. Wspomniane obawy dotycząc też marginalizacji mniejszych uczelni. Musimy zadbać o to, by w zmieniających się realiach konsekwentnie realizować misję naszej Alma Mater, podobnie jak czyniły to pokolenia przed nami – mówił ks. prof. Antoni Dębiński, rektor KUL.

Niż im niestraszny

W ramach tegorocznej rekrutacji chęć studiowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zgłosiło ponad 4650 osób. Uczelnia podkreśla, ze mimo zmniejszającej się liczby maturzystów i niżu demograficznego nie narzeka na brak chętnych. W tym roku liczba kandydatów wzrosła aż o 12% w stosunku do roku poprzedniego. Maturzyści mogli wybierać spośród 47 różnych kierunków na ośmiu wydziałach. Najpopularniejszymi kierunkami były: psychologia, prawo, filologia angielska, pedagogika, bezpieczeństwa narodowe, informatyka, ekonomia, administracja, zarządzanie i sinologia.

Nowością w ofercie dydaktycznej jest lingwistyka stosowana, gdzie o jedno miejsce starały się trzy osoby. Tak duże zainteresowanie oznacza, że oferta edukacyjna jest świetnie dostosowana do potrzeb rynku pracy. Naukę na pierwszym roku zaczęło 3663 osób i 288 doktorantów, w tym 274 cudzoziemców z 18 różnych krajów. Obecnie na uniwersytecie kształci się już ponad 11 tys. osób.

Uczelnia może pochwalić się również wieloma inwestycjami, m.in. w minionym roku akademickim zakończono dostosowanie gmachu głównego uczelni do potrzeb studentów niepełnosprawnych, zostały oddane do użytku nowe obiekty sportowe na Poczekajcie, a także sale do prób i wystawiania spektakli przez teatry uniwersyteckie.

W grudniu społeczność uczelni uczci rocznicę pierwszej inauguracji roku akademickiego. Zostanie odsłonięty pomnik założyciela uniwersytetu ks. Idziego Radziszewskiego. Z kolei wiosną zostanie wprowadzona do obiegu moneta wybita z okazji 100-lecia utworzenia KUL.

Wśród gości na inauguracji roku akademickiego był Andrzej Duda, prezydent RP, który wygłosił wykład pt. „Wyzwania dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości”. Dziewięciu osobom wręczył ordery oraz odznaczenia.

– Spoglądając sto lat wstecz, w tej zbieżności dwóch przewodów: powstawania KUL i gabinetu Daszyńskiego widzimy dowód na to, jak bogate jest nasze polskie dziedzictwo. Widzimy, jak ważne jest, byśmy my, Polacy umieli wznosić się ponad to, co nas dzieli i działać razem dla osiągnięcie wspólnych celów – mówił Andrzej Duda, prezydent RP.

– Wszyscy wyrażamy jedno życzenie: niech to ognisko kultury narodowej, inspirowanej najcenniejszymi wartościami Ewangelii, nadal płonie, niech płonie przez kolejne stulecie ku chwale naszej drogiej ojczyzny i niech służy prawdzie – podkreślał abp. Stanisław Budzik, kanclerz KUL i metropolita lubelski.

Wieczorem władze uczelni zaprosiły na koncert z okazji jubileuszu 100-lecia KUL w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. W ramach uroczystości zaplanowano również Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, której przedmiotem obrad i dyskusji są wyzwania, jakie przynosi uczelniom nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. JN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here