Rodzice dostaną listy

Rodzice uczniów podstawówek w Rakołupach i Teresinie w najbliższym czasie dostaną zawiadomienia o planowanym zamknięciu tych szkół. Sprawa wywołała emocje wśród mieszkańców, ale jest już przesądzona.

Od września br. siatka szkół prowadzonych przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe ma się skurczyć z pięciu do dwóch. Takie jest założenie kierownictwa gminy Leśniowice w nowej kadencji. Chodzi o poprawę warunków nauki dla dzieci, ale też o oszczędności. Teraz niektóre klasy w podstawówkach w Teresinie i Rakołupach liczą po kilkoro dzieci.

W obu szkołach uczy się łącznie ponad sto uczniów. Od września br. mają kontynuować naukę w szkołach w Sielcu i Leśniowicach. W zabytkowym sieleckim dworku już nie będzie podstawówki. Uczniowie (w tym ci z likwidowanych szkół) zostaną przeniesieni do budynku miejscowego gimnazjum. Dotychczas najwięcej obaw wobec reorganizacji oświaty mieli nauczyciele.

Na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia w styczniu br. przegłosowano zamiar likwidacji podstawówki w Teresinie. Kwestii szkoły w Rakołupach wtedy nie rozstrzygnięto, bo głosowanie członków stowarzyszenia zakończyło się remisem. Decyzję tę podjęto niedawno, na kolejnym walnym zebraniu, na którym pojawiła się Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. Przedstawiła ona argumenty przemawiające za przeniesieniem uczniów z Rakołup. Tym razem uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Rakołupach została podjęta jednomyślnie.

– Do końca lutego roześlemy do rodziców uczniów zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkół – mówi Agnieszka Raczyńska, prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego. – Prawdopodobnie w marcu odbędzie się kolejne walne zebranie stowarzyszenia, na którym planujemy podjąć ostateczne uchwały w tej sprawie. Cel jest taki, aby polepszyć warunki nauki. Dowóz dzieci do szkół będzie zapewniony. W wakacje planujemy prace w budynkach szkół w Sielcu i Leśniowicach. Muszą być przygotowane do przyjęcia dodatkowych uczniów.

Wójt Jabłońska zapewnia, że nie chce, aby „centralizacja szkół” miała niekorzystne konsekwencje dla nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony. Proponuje, aby zmniejszyć nauczycielom pensum z obowiązującego tj. 24 godzin przy tablicy do 20 godzin, co pozwolić ma na dalsze zatrudnienie nauczycieli ze szkół w Teresinie i Rakołupach.
– Utworzenie świetlicy to dodatkowe miejsca dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i możliwość zachowania zatrudnienia przez nich.

Zadbam o to, aby pracownicy obsługi również nie stracili pracy. Ponieważ uczniowie będą dowożeni do szkoły w Leśniowicach i Sielcu, w każdym z autobusów będzie znajdował się opiekun, aby dbał o bezpieczeństwo dzieci – informuje wójt Jabłońska. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here