Rodzina Trzy Plus ciągle rośnie

Lubelskie rodziny z co najmniej trójką dzieci już od 10 lat mogą korzystać z Karty Rodzina Trzy Plus i związanych z nią ulg i zniżek, które oferuje już ponad 220 lubelskich instytucji i firm. Z okazji 10 rocznicy wprowadzenia programu miasto postanowiło zmienić logo programu i wzór karty z zastrzeżeniem, że wszystkie dotychczas wydane pozostają ważne i nie trzeba ich wymieniać.


Lublin był pionierem w realizacji programu ulg dla rodzin z trójką i więcej dzieci. Kartę Rodzina Trzy Plus wprowadził już w maju 2012 roku. Rozpoczęło się od ulg i zniżek udzielanych przez miejskie instytucje i jednostki, ale do programu szybko zaczęły przyłączać się inne podmioty.

– Działania na rzecz dzieci i rodzin, zwłaszcza rodzin wielodzietnych to inwestycja, która w dłuższym okresie czasu się zwraca. Niewątpliwie większa liczba dzieci jest korzystna dla lokalnego społeczeństwa. Aktualnie na terenie miasta Lublin zameldowanych jest ponad 4 tysiące dużych rodzin. Nasze miasto wykorzystując swój potencjał, poszczycić się może wieloma działaniami oraz programami wzmacniającymi oraz wspomagającymi rodziny wdrożonymi na przestrzeni ostatnich miesięcy oraz lat – informuje Ratusz na miejskiej stronie internetowej.

– Celem programu jest m.in. ułatwianie dużym rodzinom dostępności do dóbr kultury, sportu, rekreacji oraz do usług i towarów oferowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury, promowanie pozytywnego wizerunku dużej rodziny, zwiększenie szans rozwoju dla dzieci i młodzieży wychowującej się w takiej rodzinie oraz zbudowanie przychylnego klimatu lokalnego dla dużych rodzin, a tym samym przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Lublina. Partnerami programu jest dziś wiele lubelskich instytucji, ale również punktów usługowych, gastronomicznych, czy firm handlowych. Oferują ulgi, czy zniżki od kilku do kilkunastu procent na organizowane przez siebie wydarzenia, swoje produkty, czy usługi.

Przed kilkoma tygodniami, Ratusz, z okazji 10-lecia funkcjonowania programu zmienił jego logo i wprowadził nowy wzór karty. Wszystkie dotychczas wydane Karty Rodzina Trzy Plus ze „starym” logo pozostają jednak ważne i nie podlegają wymianie na nowe.

Program mimo, że istnieje już dziesięć lat cięgle się rozrasta i przystępują do niego kolejne firmy. Posiadacze kart mogą w nich liczyć na zniżki, zazwyczaj w wysokości od 5 do 15%. ZM

Karta „Rodzina Trzy Plus” przysługuje każdej dużej rodzinie zamieszkałej na terenie Miasta Lublin spełniającej poniższe warunki. Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje:

– wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci w wieku do 18 r.ż. lub do ukończenia 25 r.ż., gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka;

– dzieciom w wieku do 18. roku życia, w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej, dzieciom bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, pozostających pod opieką rodzica. Posiadaczem karty może stać się dziecko, wyłącznie w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta wydawana jest na wniosek, który należy złożyć osobiście w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin (tel. 81 466 3050, 81 466 3442) lub elektronicznie, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Szczegółowe informacje na stronie lublin.eu/mieszkancy/rodzina/karta-rodzina-trzy-plus/