Rok akademicki 2021/2022 w pełni otwarty

Tradycyjnie w trzecią niedzielę października kolejny rok akademicki oficjalnie rozpoczął Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Tego samego dnia uroczystości inauguracyjne odbyły się w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, a cykl tegorocznych inauguracji studiów na lubelskich uczelniach zamknął, jak zwykle 23 października, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Najstarsza lubelska uczelnia – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – rozpoczęła swój 104. rok akademicki. Uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się mszą świętą w kościele akademickim KUL celebrowaną przez metropolitę warmińskiego abp Józefa Górzyńskiego. Następnie obchody kontynuowano w gmachu głównym uczelni, w auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Tu w imieniu rektora KUL, ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, który nie mógł uczestniczyć w uroczystości, obecnych powitał prorektor ds. misji i administracji ks. prof. Mirosław Sitarz i odczytał przemówienie inauguracyjne rektora.

Ks. prof. rektor przypomniał w nim wizję uniwersytetu katolickiego sformułowaną przez najwybitniejszego absolwenta KUL błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego, który uczył, że celem działalności wspólnoty uniwersyteckiej, zarówno pracowników naukowych, jak i studentów, jest dążenie do poznawania i realizowania w praktyce dwóch naczelnych wartości transcendentalnych, jakimi są prawda i dobro. W przemówieniu rektor zaprezentowane również plany uniwersytetu na najbliższy rok akademicki, wśród których są przygotowania do uruchomienia kierunku lekarskiego we współpracy z 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Lublinie, rozwój oferty dydaktycznej dla Polonii i Polaków za granicą, a przede wszystkim odbudowa życia społeczności akademickiej, które zostało poważnie ograniczone przed pandemię.

Po immatrykulacji studentów I roku wykład inauguracyjny poświęcony praworządności wygłosił minister edukacji i nauki, prof. KUL Przemysław Czarnek. – Choć demokracja to ustrój ścierania się opinii i poglądów, to także w państwie demokratycznym prawda musi być chroniona. Przy pomocy demokracji nie da się ustalić prawdy – mówił minister. – Prawo musi odzwierciedlać społecznie akceptowalny system wartości oparty na prawie naturalnym, które akcentuje godność osoby ludzkiej. Nie wolno nam rugować chrześcijaństwa z naszego systemu wartości, który ma leżeć u podstaw systemu prawa stanowionego w Polsce – podkreślał Czarnek.

Podczas inauguracji jak zwykle zostały wręczone Laury Uniwersyteckie – Nagrody im. Ks. I. Radziszewskiego za wybitne osiągniecia naukowe. Nagrodę I stopnia otrzymał ks. prof. Paweł Mąkosa za realizację projektu naukowego „Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii. Stan aktualny i perspektywy rozwoju”. Nagrodą II stopnia został wyróżniony dr hab. Tomasz Garbol za grant „Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej” oraz współredakcję tomu „Literatura a religia – wyzwania epoki świeckiej. T. 1: Teorie i metody. Nagrodę III stopnia otrzymał prof. Marian Surdacki z Instytutu Pedagogiki za osiągnięcia naukowe, które stanowią podsumowanie długoletnich badań, współpracy międzynarodowej i aktywności społecznej.

Uroczystość zakończyło wystąpienie metropolity lubelskiego i Wielkiego Kanclerza KUL, ks. abp prof. Stanisława Budzika, nawiązujące do nauk dwóch wybitnych postaci związanych z KUL: Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.

Nowy rok akademicki na KUL rozpoczęło 3364 studentów, a w sumie na 51 kierunkach studiować będzie blisko 10 tys. studentów i doktorantów, w tym ok. 1 tys. z zagranicy. W bieżącym roku akademickim zajęcia na KUL prowadzone są w formie hybrydowej, większość stacjonarnie, a online tylko wykłady i konwersatoria ogólnouniwersyteckie oraz wykłady misyjne.

Inauguracja za kratkami

W ubiegłym tygodniu KUL w poczet swoich studentów włączył 21 niecodziennych żaków – osadzonych w Areszcie Śledczym w Lublinie. To prawdopodobnie jedyny w całej Europie zakład penitencjarny, gdzie od kilku lat prowadzone są regularne studia. Za sprawą KUL i jego kadry naukowej odbywający karę pozbawienia wolności mogą kształcić się na kierunku Nauki o rodzinie. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/22 odbyła się tu w zeszłą środę z udziałem władz uniwersytetu i służby więziennej. – Czas pobytu w więzieniu nie musi być zmarnowany – podkreślał bp. senior Mieczysław Cisło, który przewodniczył mszy św. poprzedzającej uroczystą inaugurację roku akademickiego w AŚ w Lublinie.

Szczególny rok dla WSSP

W Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola zainaugurowany został już 22. rok akademicki. Dla jednej z największych prywatnych uczelni wyższych w regionie będzie szczególny.

– Otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów magisterskich w dziedzinie pielęgniarstwa i kosmetologii – podzielił się radosną informacją podczas uroczystej inauguracji z gośćmi i studentami JM Rektor prof. dr hab. Witold Kłaczewski. – Dosłownie klika dni temu uzyskaliśmy również zgodę na prowadzenie kierunku położnictwo. W przygotowaniu są następnie wnioski dotyczące studiów dietetycznych i informatycznych – poinformował rektor W. Kłaczewski

Mimo pandemii Covid-19 oraz zdecydowanie słabszej zdawalności matur w ostatnich latach liczba tegorocznych studentów I roku w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola nie odbiega od lat poprzednich, a w przypadku studentów z zagranicy jest nawet większa. Studia na dwóch wydziałach Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych rozpoczyna w tym roku aż 750 studentów. W sumie na lubelskiej uczelni kształcić się będzie już ponad 6000 żaków z 60 krajów, poza Australią ze wszystkich kontynentów!

WSSP im. Wincentego Pola w nowy rok akademicki wchodzi z nowymi inwestycjami. Centrum Symulacji Medycznych, które zostanie otwarte już wkrótce oraz nowe skrzydło w gmachu uczelni, gdzie znajdą się laboratoria i sale wykładowe, mają przyczynić się znacząco do podniesienia i usprawnienia kształcenia studentów na kierunkach pielęgniarstwo, fizjoterapia i kosmetologia . – Supernowoczesne Centrum Symulacji Medycznej oddane zostanie do użytku jeszcze w tym miesiącu. Centrum wyposażone będzie w innowacyjne fantomy i symulatory, które umożliwią studentom poznanie, jak zachowuje się ludzkie ciało i organizm podczas przeprowadzanych procedur medycznych. Gabinety i pracownie zajmą ponad 6000 mkw, a ich koszt to ponad 5 milionów. Wszystko po to, by studenci zdobywali wiedzę na najwyższym poziomie – mówi doc. Henryk Stefanek, założyciel, prezydent i kanclerz WSSP im. W. Pola.

W listopadzie rozpocznie się z kolei budowa Centrum Nauk Medycznych. Nowy budynek będzie miał cztery kondygnacje i ponad 4 tys. metrów kwadratowych. Znajdą się w nim pracownie pielęgniarskie, kosmetologiczne, fizjoterapeutyczne, laboratoria komputerowe i sale ćwiczeń z biblioteką. Wykonawca będzie miał rok na zakończenie inwestycji.

Podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego rektor Kłaczewski oraz doc. Stefanek, śladem lat ubiegłych wręczyli Medale im. Wincentego Pola za zasługi na rzecz Uczelni. Wyróżnieni zostali: biskup senior Mieczysław Cisło, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Instytutu Medycyny Wsi prof. dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prezes Klubu Środowiskowego AZS WL prof. dr hab. Zdzisław Targoński, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL Bogdan Kawałko, mec. Tadeusz Poplonowski, Barbara Stanisławska i Małgorzata Tondos. Rektor wraz z prezydentem nagrodami uhonorowali także najlepszych absolwentów WSSP.

– Drodzy studenci – zwrócił się na koniec swojego przemówienia do żaków, którzy po raz pierwszy przekroczyli mury lubelskiej uczelni, rektor Witold Kłaczewski. – Gratuluję wam wyboru tych studiów, za chwilę w obecności tak wielu znakomitych gości, po złożeniu ślubowania, symbolicznym geście immatrykulacji z rąk dziekana i rektora otrzymacie swoje indeksy. Życzę Wam abyście osiągnęli jak najlepsze wyniki w nauce, nawiązali kontakty naukowe w kraju i zagranicą. Panie i Panowie rok akademicki uważam za otwarty – ogłosił rektor.

Na zakończenie wykład inauguracyjny pt. ,,Pandemia Covid-19 zagrożenie wieloaspektowe” wygłosiła dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk, Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

W Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola studia prowadzone są na kilkunastu kierunkach, w tym pięciu magisterskich. Największym zainteresowaniem od lat cieszą się kierunki medyczne: fizjoterapia (największa w Polsce), kosmetologia, pielęgniarstwo, a także wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Na WSSP prowadzony jest program 2+1. Po ukończeniu drugiego roku studenci turystyki i rekreacji bądź wychowania fizycznego mają możliwość transferu na pokrewne kierunki w University of Bedfordshire i University of Northampton na okres jednego roku i uzyskania brytyjskiego dyplomu. Z kolei studenci fizjoterapii mają możliwość ukończenia studiów na kierunku Sports Therapy w University of Bedfordshire.

Na UMCS Gaudeamus po raz 77.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, największej uczelni wyższej w regionie, uroczyste Gaudeamus zabrzmiało już po raz 77. Uroczysta inauguracja Roku Akademickiego odbyła jak zwykle 23 października, w dniu rocznicy założenia uczelni w 1944 roku. Miejscem sobotnich uroczystości była aula Wydziału Prawa i Administracji.

Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości inauguracyjnych JM Rektor prof. Radosław Dobrowolski oraz prorektorzy: prof. Dorota Kołodyńska, dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, prof. Wiesław I. Gruszecki, dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS złożyli kwiaty przed pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej, na placu jej imienia.

– Naszym nadrzędnym celem, jako reprezentantów tej niezwykłej wspólnoty, jest bezwzględne dążenie do prawdy. Zgodzę się z Karlem Jaspersem, że misja uniwersytetu w dążeniu do prawdy realizuje się w trzech zadaniach: badaniach, nauczaniu i wychowaniu, które stanowić powinny nierozerwalną całość – mówił podczas przemówienia otwierającego uroczystość JM Rektor, prof. Radosław Dobrowolski, przypominając o roli i wartościach, jakim powinna hołdować uczelnia. Rektor zaprezentował również liczne sukcesy UMCS osiągnięte w minionym roku akademickim.

– Aż 15 naukowców z naszej uczelni znalazło się w prestiżowym rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie. Lista TOP 2% zawiera nazwiska naukowców z całego globu, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Wśród naukowców z UMCS na najwyższej piątej pozycji rankingowej na świecie w dyscyplinie geografia na ponad 12 tysięcy badaczy i pierwsze miejsce w dyscyplinie geografia fizyczna zajął profesor Jean Poesen, doktor honoris cause naszej uczelni, aktualnie również pracownik Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS. W grupie pierwszych 1000 autorów w poszczególnych dyscyplinach uplasowało się kolejnych pięciu pracowników naszego Uniwersytetu, w tym dwoje prorektorów obecnej kadencji: prof. Wiesław I. Gruszecki w dyscyplinie „biofizyka” i prof. Dorota Kołodyńska w dyscyplinie „inżynieria chemiczna”.

Zestawienie 1000 autorów wzbogacił także dorobek naukowy prof. Patryka Oleszczuka w dyscyplinie „nauki o środowisku”, prof. Jaco Vangronsvelda w tej samej dyscyplinie i prof. Zbigniewa Hubickiego w dyscyplinie „inżynieria chemiczna” – mówił z dumą JM Rektor UMCS. – Nasz Uniwersytet po raz pierwszy w historii został również sklasyfikowany w opublikowanej 2 września najnowszej edycji rankingu Times Higher Education World University Ranking na rok 2022. UMCS uplasował się w tym zestawieniu na 1201 pozycji rankingowej, a w ogólnym zestawieniu polskich uczelni wyższych nasz uniwersytet uzyskał wysoką 9. pozycję spośród wszystkich 23 notowanych i polskich instytucji. UMCS uzyskał wysokie noty we wskaźniku pn. „badania”, który odnosi się do strategicznego obszaru działania naszego Uniwersytetu – dodał prof. Dobrowolski.

Rektor pochwalił się także osiągnięciami studentek UMCS na polu sportowym. Małgorzata Hołub-Kowalik i Malwina Kopron z Wydziału Prawa i Administracji wywalczyły podczas igrzysk olimpijskich w Tokio trzy krążki, każdy z innego kruszcu.

Prof. Dobrowolski przedstawił także wyniki tegorocznej rekrutacji. Pomimo pandemii i niżu demograficznego liczba studentów pierwszego roku nie odbiega na UMCS od tych z lat wcześniejszych. W roku akademickim 2021/2022 studia na uczelni rozpocznie ponad 7200 żaków, w tym blisko 700 z zagranicy (120 na studiach anglojęzycznych). W sumie na 13 wydziałach obecnie uczy się ponad 18 tys. studentów. 10 procent z nich to obcokrajowcy, pochodzący z 38 krajów.

Na zakończenie prof. Dobrowolski złożył całej wspólnocie uniwersyteckiej oraz przybyłym gościom, wśród których znaleźli się apb. Stanisław Budzik, posłowie RP: Joanna Mucha, Sylwester Tułajew, Michał Krawczyk i Jacek Czerniak, wojewoda Lech Sprawka oraz prezydent Lublina Krzysztof Żuk, serdeczne życzenia, a także podziękował współpracownikom za podejmowane wysiłki oraz dbanie o ciągły rozwój uczelni.

Podczas inauguracji dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. uczelni poinformował z kolei o nagrodach i odznaczeniach państwowych. Zgodnie z postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra edukacji i nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został prof. Jerzy Libera, Srebrnym Krzyżem Zasługi: dr Konrad Czernichowski, prof. Mariusz Gagoś, prof. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, prof. Barbara Niścior i prof. Jakub Nowak, zaś Brązowym Krzyżem Zasługi: prof. Małgorzata Adamik-Szysiak, dr Kamil Fil, dr Wojciech Maguś, prof. Ewa Nowak-Teter i dr Elżbieta Pawlak-Hejno. Ponadto, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalami za Długoletnią Służbę odznaczonych zostało 78 pracowników UMCS, Medalem Złotym – 27, Medalem Srebrnym – 33, zaś Medalem Brązowym – 18. Minister edukacji i nauki odznaczył także Medalem Komisji Edukacji Narodowej 31 pracowników uniwersytetu.

Corocznie Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Pomiana przyznaje, ufundowaną przez UMCS, Nagrodę im. Jerzego Giedroycia w wysokości 25 tysięcy złotych. Spośród nominowanych 23 pozycji do finału dotarło 9, a laureatką tego prestiżowego wyróżnienia została Katarzyna Woniak za książkę pt. „Zwangswelten. Emotions und Alltagsgeschichte polnischer ,Zivilarbeiter’ in Berlin 1939-1945”.

Podczas uroczystości wręczono także dyplom i medal najlepszemu absolwentowi UMCS. Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Nowosad, absolwentka logopedii i audiologii na Wydziale Humanistycznym, która w czerwcu obroniła pracę magisterską o rozumieniu w afazji, a obecnie pracuje w przedszkolu terapeutycznym przy ulicy Dożynkowej w Lublinie.

Ceremonię uświetniły także immatrykulacje studentów i doktorantów (z uwagi na sytuacje pandemiczną z udziałem tylko przedstawicieli poszczególnych wydziałów), przemówienia przedstawiciela Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS Macieja Cieciory i reprezentanta Samorządu Doktorantów UMCS Jerzego Norkowskiego.

Uroczystość zwieńczył wykład inauguracyjny „Dla kogo archeologia?”, wygłoszony przez prof. Andrzeja Kokowskiego z Wydziału Historii i Archeologii UMCS. BS, ZM

News will be here