Roszady w Zakładzie Karnym

Mjr Jacek Sankowski dotychczasowy zastępca dyrektora Zakładu Karnego we Włodawie został przeniesiony na równorzędne stanowisko do Chełma. Jego miejsce zajęła kpt. Iwona Odyniec.

Zmiana w kierownictwie włodawskiego ZK zaskakuje, gdyż rok temu zakład ten przeszedł kadrową rewolucję, włącznie ze zmianą dyrektora głównego. Od roku na czele ZK we Włodawie stoi ppłk Ryszard Deczkowski. Zastąpił na tym stanowisku ppłk. Zgniewa Wysokińskiego, który został zastępcą dyrektora ZK w Chełmie.
Obecna zastępca dyrektora kpt. Iwona Odyniec to prywatnie żona Andrzeja Odyńca, który przed kilkoma laty był dyrektorem ZK we Włodawie, a później został na kilka lat emerytem, a następnie kierownikiem wydziału zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. (gd)