Rozbiorą kładkę przy bibliotece

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przymierza się do likwidacji kładki prowadzącej od rektoratu do głównej biblioteki uczelni.


Uniwersytet stara się o zgodę na tzw. decyzję lokalizacyjną ratusza. Umożliwi ona dalszą procedurę, która zakończy się pozwoleniem na rozbiórkę.
Decyzję o przeznaczeniu łącznika do rozbiórki podjęto kilka lat temu. Kładka była nieużytkowana, nie spełniała swojej roli jako przejście na pierwszą kondygnację biblioteki.
Rozebranie łącznika nad ulicą Radziszewskiego ma w przyszłości umożliwić rozbudowę gmachu biblioteki głównej oraz budowę zadaszenia przy wejściu do rektoratu.
W ubiegłym roku UMCS, wespół z miastem, wyremontował drugą ze swoich kładek, nad ulicą Sowińskiego. CH