Rozprawią się z udarem

Dobre informacje minister Łukasz Szumowski przekazał podczas konferencji w LUW

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie znalazł się w grupie sześciu innowacyjnych ośrodków w Polsce, które będą leczyć udary metodą mechanicznej trombektomii. Właśnie w Lublinie rozpoczyna się pierwszy w kraju pilotażowy program.
Metoda ta polega na mechanicznym usuwaniu skrzepów z tętnic mózgowych. Przynosi ona efekty nawet wtedy, gdy jest stosowana 6 godzin po stwierdzeniu pierwszych objawów udaru.


– Jest to ogromna korzyść dla pacjentów z Lubelszczyzny, ponieważ metoda ta pozwala z dużym prawdopodobieństwem uniknąć tego, czego w udarze boimy się najbardziej, czyli paraliżu. Pacjent ma szansę na normalne życie i funkcjonowanie, bo będzie mógł na czas dotrzeć do specjalistów i zostać poddany temu zabiegowi – podkreśla prof. Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Specjaliści od udarów mają być dostępni w SPSK nr 4 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Trafią do nich pacjenci z całego województwa. Szpital przy ulicy Jaczewskiego za wykonane zabiegi otrzyma dodatkowe dofinansowanie.

Kasa na SOR-y, pielęgniarki i dla uniwersytetu

Ministerstwo Zdrowia przeznaczy też dodatkowe pieniądze na wyposażenie lokalnych SOR-ów w naszym regionie. – SOR to miejsce, gdzie pacjent zderza się z system ochrony zdrowia i to tam powinien być najlepszy sprzęt. Szczególnie mocno dofinansujemy sprzęt medyczny dla dzieci – podkreśla minister Szumowski.

Ministerstwo Zdrowia zamierza również wspierać kształcenie pielęgniarek i położnych, przeznaczając na ten cel łącznie 90 milionów złotych. W ramach „Wsparcia na starcie” przez dwa ostatnie lata studiów pielęgniarki i położne będą mogły otrzymać stypendium w wysokości 800 złotych, a w ciągu dwóch pierwszych lat pracy otrzymają dodatkowo po tysiąc złotych. W województwie lubelskim takie umowy zostaną podpisane z uczelniami w Chełmie i Zamościu.

Ministerstwo Zdrowia przeznaczy pieniądze również na lubelski Uniwersytet Medyczny. Niemal 3 miliony złotych przekazano w ubiegły czwartek dla Centrum Symulacji Medycznej w Lublinie przy ul. W. Chodźki. Jego uroczyste otwarcie nastąpi w poniedziałek 1 października (w dniu inauguracji nowego roku akademickiego na UM). Rządowe dofinansowanie zostanie przeznaczone na kształcenie podyplomowe lekarzy.

– Przyszli lekarze, jako nasi absolwenci, muszą uczyć się również praktycznie medycyny, to bardzo istotne – podkreśla prof. Andrzej Drop, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Emilia Kalwińska