Rudnik wstaje z kolan

Szkoła w Płonce

Termomodernizacja budynków szkolnych, budowa dróg i Wiejskiego Domu Kultury w Maszowie, nowa oczyszczalnia ścieków, a w planach ośrodek kultury w Rudniku. Gmina Rudnik nadrabia wieloletnie zaległości.

Gmina Rudnik przez lata była zaliczana do najbiedniejszych samorządów w powiecie krasnostawskim. Niskie dochody powodowały, że Rudnik nie rozwijał się tak, jak inne gminy. W poprzedniej kadencji największą inwestycją była przebudowa drogi powiatowej z Mościsk do Rudnika realizowana przez starostwo w Krasnymstawie przy finansowym udziale gminy.

Paweł Kucharczyk, który w 2018 roku został wójtem gminy, zastępując na tym stanowisku Tadeusza Zdunka, od samego początku stara się podnieść Rudnik z kolan. Wiedząc, że dochody budżetu gminy są jakie są, całą uwagę skupił na pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz. I jest w tym skuteczny, choć opowiedzenie się po stronie Prawa i Sprawiedliwości w pewnym stopniu pomaga mu w zdobywaniu funduszy na inwestycje. Dla Kucharczyka najważniejsze, że gmina Rudnik zmienia się z każdym rokiem, inwestycja goni inwestycję.

W ostatnich dniach zakończyła się długo oczekiwana przez mieszkańców Płonki, ale także uczniów i nauczycieli, termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Władysława Kwiecińskiego „Lubicza”. Prace obejmowały ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę opraw oświetlenia ogólnego na energooszczędne typu LED, wymianę instalacji grzewczej, montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Całe przedsięwzięcie pochłonęło 754 319 zł i zostało zrealizowane dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejnym obiektem oświatowym, w którym zakończyła się termomodernizacja, jest Szkoła Podstawowa w Rudniku. Wykonane prace obejmowały: ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu, wymianę okien i drzwi, opraw oświetlenia ogólnego na energooszczędne typu LED, instalacji grzewczej, orynnowania, montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej. Łączny koszt wszystkich prac wyniósł 918 112 zł. Inwestycja ta, podobnie jak w przypadku szkoły w Płonce, została zrealizowana dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szkoła zyskała nowy wygląd i stała się bardziej ekologiczna.

To nie koniec inwestycji mających na celu docieplenie budynków użyteczności publicznej. We wrześniu br. rozpoczęła się termomodernizacja siedziby Urzędu Gminy w Rudniku. Oprócz ocieplenia ścian, stropu i wymiany okien oraz drzwi, w planie jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i montaż pompy ciepła. To zadanie jest finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Z tego samego programu gmina Rudnik buduje Wiejski Dom Kultury w Maszowie.

Kilka miesięcy temu, o czym informowaliśmy, Rudnik oddał do użytku nową gminną oczyszczalnię ścieków. Zastąpiła ona poprzedni przestarzały i problematyczny obiekt, który od kilku lat nie spełniał należycie swojej funkcji, generował dodatkowe koszty i wymagał podjęcia natychmiastowych działań. Z punktu widzenia dbałości o środowisko była to niezwykle istotna inwestycja w gminie. Oczyszczalnia została zaprojektowana i wykonana w technologii złóż obrotowych. Przy okazji budowy nowej instalacji przeprowadzone zostały także prace związane z zagospodarowaniem terenu, obejmujące nowe oświetlenie LED, remont ogrodzenia i nowe nasadzenia. Inwestycja kosztowała gminę 626 700 zł i została zrealizowana dzięki dotacji pozyskanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie wyniosło 63 proc. wartości prac. Nowa oczyszczalnia przeszła pozytywnie badania próbek i pracuje pełną parą.

Wójt Kucharczyk na bieżący rok zaplanował również przedsięwzięcia drogowe. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Rudnik dostał 293 970 zł na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego, tj. aż 90 proc. wartości całego zadania. Słupy oświetleniowe pojawiły się wzdłuż drogi wojewódzkiej w Wierzbicy i Równiankach oraz drogi powiatowej w Maszowie. Ponadto w samym Rudniku wymieniono oprawy na energooszczędne typu LED. Dzięki tej inwestycji nowe oświetlenie uliczne w technologii LED pojawiło się na odcinkach dróg o łącznej długości ponad 9 km.

Z Polskiego Ładu gmina Rudnik dostała również 2 743 302 zł na rozbudowę i przebudowę dróg. Dzięki dofinansowaniu do kwietnia 2023 roku na terenie gminy powstanie 2,6 km nowych dróg. Przebudowa obejmie odcinek 1,16 km drogi z Płonki do Płonki Poleśnej, 602 m drogi w Wierzbicy, 652 m drogi w Płonce i 183 m drogi w Maszowie.

Wójt Kucharczyk nie zamierza spoczywać na laurach. Z pomocą finansową gminy Rudnik starostwo w Krasnymstawie przebudowuje blisko 6-kilometrowy odcinek drogi powiatowej z Rudnika do Chorupnika. Z kolei w samym Rudniku powstanie Gminne Centrum Kultury. Rudnik po otwarciu GOK w Kraśniczynie, pozostał jedyną gminą w powiecie krasnostawskim bez ośrodka kultury z prawdziwego zdarzenia. Wójt Kucharczyk postanowił to zmienić. W opracowaniu natomiast jest projekt dotyczący budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szkoła w Rudniku

(s)