Rusza rekrutacja

Od poniedziałku, 12 lutego, ruszają zapisy do miejskich przedszkoli. Na zapoznanie się z ofertą i wybór placówek rodzice mają czas do 11 marca. Z kolei 26 lutego nabór do klas pierwszych rozpoczną szkoły podstawowe.

Od kilku dobrych lat rekrutacja do chełmskich przedszkoli odbywa się za pomocą elektronicznego systemu Vulcan. Za pośrednictwem tej platformy rodzice uzupełniają dane swoje i dziecka i wskazują placówki oraz grupy, do których chcą zapisać swoje pociechy.

Zapisy ruszyły w poniedziałek, 12 lutego, i potrwają do 11 marca. Należy pamiętać, aby po zarejestrowaniu się na platformie Vulcan, papierową wersję wniosku złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. 2 kwietnia br. do publicznej wiadomości podane zostaną listy dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych placówek, a następnie do 8 kwietnia rodzice będą mieć czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do konkretnego przedszkola. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje utratą miejsca. 15 kwietnia ponownie zostaną opublikowane listy przyjętych, a 7 czerwca ruszy rekrutacja uzupełniająca.

O przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń, ale punkty przyznawane za spełnienie kryteriów ustawowych, a w następnej kolejności kryteriów określonych uchwałą Rady Miasta Chełm.

Kiedy w ubiegłym tygodniu pytaliśmy urzędników, iloma wolnymi miejscami będą dysponować placówki, nie byli w stanie wskazać konkretnej liczby.

– Przedszkola są w trakcie przygotowania oferty edukacyjnej w systemie elektronicznym, w którym zaznaczona zostanie ilość wolnych miejsc w poszczególnych placówkach – przekazał Ratusz.

Jeszcze w lutym, a dokładnie 26, ruszą także zapisy do klas pierwszych miejskich szkół podstawowych. Dzieci mieszkające w obwodzie danej szkoły przyjmowane są do niej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców. Podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do 18 marca.

Dokładny harmonogram postępowań rekrutacyjnych, wykaz kryteriów i wzory wniosków o przyjęcie do szkół i przeszkoli dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm, w zakładce „Co Robimy/Oświata”. (w)

News will be here