Rusza wielka inwestycja

Urząd Gminy Żmudź, fot. www.zmudz.gmina.pl

Wkrótce ruszy przebudowa oczyszczalni ścieków w Żmudzi. To najdroższa inwestycja, do której gmina będzie musiała dołożyć ponad 2 mln zł i posiłkować się kredytem.

Oczyszczalnia w Żmudzi jest stara i generuje koszty. Jej przebudowa od dawna jest jedną z priorytetowych inwestycji w gminie. Gmina otrzymała w ubiegłym roku 4 750 000 zł dotacji z „Polskiego Ładu” i podpisała umowę na wykonanie tej inwestycji z „AQUA Spółka z o.o.” z siedzibą w Tomaszowicach Kolonii. Koszt przedsięwzięcia to 7 463 865,58 zł, a gmina wyłożyć ma na nią z własnej kieszeni 2 865 895,58 zł. To dla gminy duży wydatek. Tegoroczny deficyt zaplanowano na 2,6 mln zł i gmina będzie posiłkować się kredytem. Wykonawca przebudowy oczyszczalni już rozstawił robocze kontenery i rozpocznie prace, gdy tylko mróz zelżeje. Zakres umowy obejmuje przebudowę oczyszczalni ścieków, budowę budynku na agregat prądowy, budowę budynku gospodarczo-garażowego, przebudowy placu manewrowego, chodnika na terenie oczyszczalni i ogrodzenia, a także dostawę wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania oczyszczalni. Przewidywany termin realizacji zamówienia to listopad br.

W gminie Żmudź przygotowują się do ogłoszenia przetargu na modernizację infrastruktury oświatowo-kulturalnej (2 155 316 zł). Dzięki otrzymanej na ten cel dotacji rewitalizowany ma być drugi, mniejszy budynek szkolny w Żmudzi, w którym uczą się uczniowie klas I-III i zerówki. To samo zadanie obejmuje też remonty świetlic wiejskich w Klesztowie, Dryszczowie, Wołkowianach, Roztoce, Pobołowicach, Żmudzi.

Do tegorocznego budżetu wprowadzone ma być też 8 mln zł na przebudowę gminnych dróg. Dokumentacje na te zadania są już gotowe, a gdy wszelkie formalności zostaną dopełnione gmina również ogłosi przetarg, w którym wyłoni wykonawcę przebudowy dróg.

Kolejne inwestycje zaplanowane na ten rok to: modernizacja ujęcia wody w Żmudzi (100 000 zł), zakup pompy do ujęcia wody (15 000 zł) i samochodu strażackiego (205 377,68 zł), renowacja kapliczki pw. św. Jana Chrzciciela w Dryszczowie (164 000 zł). Samorządowcy zamierzają też sprzedaż kilku gminnych działek. Są plany, aby w Żmudzi powstał market Dino. (mo)

News will be here