Ruszył projekt za 200 milionów

Miasto podpisało umowę na pozyskanie decyzji środowiskowej oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy oraz modernizacji dróg i infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków i rozwoju terminala intermodalnego w Chełmie. To początek największej w historii Chełma inwestycji, na którą miasto dostało 196 mln zł dotacji z rządowego programu „Polski Ład”.

W ramach planowanego przedsięwzięcia w Chełmie przebudowanych zostanie ok. 9,3 km dróg wojewódzkich i ok. 2,2 km dróg powiatowych oraz infrastruktura techniczna i drogowa, tj. kanalizacja deszczowa, wodna i sanitarna. Projekt zakłada podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej nr 844 (ul. Hrubieszowska, al. Żołnierzy I AWP, al. Armii Krajowej wraz z wiaduktem – w sumie na odcinku ok. 480 m) oraz nr 812 (ul. Włodawska i ul. Zawadówka), które znajdują się na szlaku komunikacyjnym łączącym przeszły terminal intermodalny z przejściami granicznymi w Dorohusku, Zosinie, Hrebennem, Sławatyczach. Ponadto przebudowane zostaną ulice łączące tereny inwestycyjne miasta z terminalem oraz tworzące alternatywny dojazd z Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej do terminala (przez ulice Ceramiczną, Szpitalną i Lubelską od Szpitalnej do ronda Jana Pawła II).

Sam zaś terminal intermodalny, w którym będzie można m.in. przeładowywać kontenery z wagonów na ciężarówki i odwrotnie, miałby powstać przy ul. Wschodniej, przy linii kolejowej nr 7 i linii kolejowej szerokotorowej nr 63 w bezpośrednim sąsiedztwie krajowej „dwunastki”. Jego budowa finansowana przez Agencję Rozwoju Przemysłu, ruszy po zrealizowaniu przez miasto wskazanych wyżej inwestycji drogowo-infrastrukturalnych.

Na razie chełmski Ratusz zrobił pierwszy krok na drodze do zrealizowania projektu. Rozstrzygną ogłoszony w listopadzie ub. r przetarg i podpisał umowę na pozyskanie decyzji środowiskowej oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla tego zadania. Zlecenie za ceną niespełna 770 tys. zł zrealizuje spółka ZDI z Zamościa, która jako jedyna złożyła ofertę.

– Na przygotowanie dokumentów wykonawca ma 6 miesięcy od podpisania umowy, czyli od 14 grudnia. Po przekazaniu nam PFU zostanie ogłoszony przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na wykonawcę, który opracuje dokumentację i zrealizuje prace budowlane. Dziś trudno jeszcze wskazać, kiedy te mogłyby się rozpocząć – informuje Damian Zieliński z Gabinetu Prezydenta Miasta Chełm.

– Co do samego terminala intermodalnego, który ma powstać przy ul. Wschodniej, to termin rozpoczęcia jego budowy uzależniony jest od realizacji prac dotyczących infrastruktury drogowej. Jego inwestorem będzie Agencja Rozwoju Przemysłu. Teren jest uzbrojony, więc prace będą mogły ruszyć zaraz po zakończeniu naszego projektu – dodaje Zieliński. (w)

News will be here