Rządowe światło dla kopalni

Polski rząd wspiera rozwój Lubelskiego Zagłębia Węglowego i budowę nowych kopalni – mówił podczas spotkania barbórkowego w Bogdance, prezydent RP Andrzej Duda. W tym samym czasie ogólnopolskie media potwierdziły, że Chińczycy sfinansują budowę kopalni Jan Karski w Kuliku pod Siedliszczem.

Do budowy pierwszej od lat kopalni w Polsce zmierza krok po kroku firma PDCo. Spółka chce drążyć nowy szyb w Kuliku, w gminie Siedliszcze. A jej kopalnia Jan Karski ma wydobywać od 6 do 8 mln ton węgla rocznie. Firma przeszła już etap rozpoznania złóż i opracowania dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku o koncesję na wydobycie. To pozwoli ruszyć z pracami projektowymi i budową od podstaw nowego zakładu. Na powodzenie przedsięwzięcia liczą lokalne samorządy i mieszkańcy. Wszyscy wiedzą ile dobrze płatnych miejsc pracy powstanie w samej kopalni i jak gospodarczo rozwinie się dzięki niej cały region. Wystarczy spojrzeć na sąsiednie gminy w tym Cyców i Puchaczów, na terenie których od lat działa Bogdanka.
To właśnie podczas ostatniej barbórki do Bogdanki przyjechał prezydent RP, Andrzej Duda. Mówił górnikom, że Lubelskie Zagłębie Węglowe będzie się rozwijać i że polski rząd będzie wspierał budowę tutaj nowych kopalni.
W tym samym czasie w ogólnopolskich mediach pojawiły się informacje potwierdzające, że budowę nowej kopalni w Kuliku pod Siedliszczem chcą sfinansować chińskie banki.
– To od nich będzie pochodzić „znakomita większość” środków na budowę kopalni Jan Karski, co daje pewność, że kopalnia powstanie szybko – mówi Artur Kluczny, wiceprezes PDCo. – Zdajemy sobie także sprawę jak budowa kopalni jest ważna dla bezpieczeństwa surowcowego kraju.

Atutem nowej kopalni będzie rentowne wydobycie wysokiej jakości węgla koksującego. – Pracujemy nad wnioskiem o koncesję wydobywczą, kupujemy grunty, samorządy wprowadzają zmiany w swoich planach zagospodarowania przestrzennego a także prowadzimy zaawansowane badania środowiskowe. Naszym celem jest złożenie wniosku o koncesję do Ministerstwa Środowiska w pierwszej połowie 2017 r. – dodaje Mirosław Taras, wiceprezes PD Co.
Budowa szybów w Kuliku mogłaby ruszyć już w 2018 r., a produkcja węgla pięć lat później. Bogumił Fura