Są zarzuty dla niszczyciela przyrody. Grozi mu kara idąca w miliony

Prokuratura Rejonowa we Włodawie postawiła zarzuty osobie, która ponad rok temu dokonała nielegalnej wycinki drzew nad Bugiem w Sobiborze. Mężczyźnie grozi potężna kara finansowa mogąca iść w miliony złotych. Nie jest wykluczone, że zarzuty usłyszą w tej sprawie kolejne osoby.

Przedsiębiorca, który nad Bugiem wykarczował do gołej ziemi kilkadziesiąt hektarów porośniętych drzewami i krzakami, nie miał pozwolenia na jakąkolwiek wycinkę, choć tereny, na których dokonał dewastacji, leżą w obszarze Natura 2000 i Poleskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, gdzie przedmiotem ochrony są między innymi drzewa nadwodne, śródpolne i przydrożne. Dewastację zauważyli aktywiści z włodawskij inicjatywy Między Drzewami.

Od razu zgłosili sprawę na policję i do prokuratury, poinformowali też Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Najwyższą Izbę Kontroli, lokalne biura Unii Europejskiej w Lublinie oraz władze gminy Włodawa. Było to na początku 2023 roku. Jak się okazało, wycinka w Sobiborze nie była przypadkiem odosobnionym. Podobnych dewastacji dokonano w gminach Dorohusk, Dubienka czy Siedliszcze. Za wszystkimi stał jeden człowiek, który wyszukiwał nieużytki do dzierżawy, a następnie „czyścił” je do gołej ziemi.

Śledztwo w sprawie wycinki w Sobiborze nadal prowadzi Prokuratura Rejonowa we Włodawie, która zleciła wykonanie ekspertyzy. Traf chciał, że opinię wykonała biegła, która doskonale zna te tereny, ponieważ pisała doktorat z przyrody Polesia i Poleskiego Parku Narodowego.

– Z dokumentu wynika, że działanie tego człowieka było nie tylko niezgodne z prawem i dokonane bez wymaganych pozwoleń i zgłoszeń, ale też wysoce szkodliwe dla środowiska naturalnego. W związku z tym osoba, która fizycznie dokonała tej wycinki, usłyszała już zarzuty – przyznaje Monika Okońska, szefowa Prokuratury Rejonowej we Włodawie. Grozi jej wielomilionowa kara. Śledztwo nie jest jeszcze zakończone. (bm)

News will be here