Samochodów mamy w bród, ale większość to starocia

Ponad 70% aut posiadanych przez mieszkańcow naszego regionu ma więcej niż 16 lat

Mieszkańcy powiatów włodawskiego i chełmskiego przodują w województwie lubelskim pod względem ilości posiadanych samochodów. Ale ilość nie przekłada się na jakość. W powiecie chełmskim odnotowano największy odsetek samochodów osobowych w wieku 16 lat i starszych oraz najniższy odsetek aut w wieku do 5 lat.

W Chełmie i powiecie chełmskim wciąż z roku na rok przybywa aut. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 701 samochodów osobowych, w województwie lubelskim 703, a w mieście Chełm ten wskaźnik jest zbliżony. Wśród powiatów naszego województwa najwyższy wskaźnik odnotowano w powiatach: włodawskim – 881 aut na tysiąc mieszkańców, chełmskim – 832 i parczewskim – 819, najniższy zaś w mieście na prawach powiatu Zamość – 592, w powiatach janowskim – 596 i biłgorajskim – 637. Samochodów w powiecie chełmskim jest dużo, ale do nowych i „wypasionych” zdecydowanie się one nie zaliczają. Z opublikowanego ostatnio przez Lubelski Urząd Statystyczny opracowania wynika, że na koniec grudnia 2022 r. w województwie lubelskim 71,1 proc. samochodów osobowych miała 16 lat i więcej. Odsetek pojazdów w wieku do 5 lat wynosił tylko 5,3 proc. Prawie we wszystkich powiatach województwa lubelskiego udział samochodów osobowych w wieku 16 lat i więcej przekroczył 60 proc. ogółu zarejestrowanych samochodów osobowych. Najwięcej było ich w powiatach: chełmskim (82,4 proc.), włodawskim (81,3 proc.), bialskim (79,5 proc.), a najmniej w Lublinie (53,7 proc.) i był to jedyny powiat, w którym udział aut 16-letnich i starszych wyniósł poniżej 60 proc. Najwyższy odsetek samochodów osobowych w wieku do 5 lat był w miastach na prawach powiatu: Lublinie (16,1 proc.), Zamościu (5,9 proc.), Białej Podlaskiej (5,7 proc.), a najniższy w powiecie chełmskim (1,6 proc.). (mo)

 

 

 

News will be here