Sąsiedzi nie chcą masztu

Na jednej z działek w Sawinie prywatny inwestor chce postawić maszt telefonii komórkowej sieci Play. Ale okoliczni mieszkańcy boją się inwestycji. Jest jeszcze szansa na zmianę lokalizacji stalowego kolosa?

1 lipca inwestor, spółka P-4 z Warszawy, złożył w gminie Sawin wniosek o wydanie decyzji środowiskowej pod budowę masztu telefonii komórkowej. Wieża miałaby stanąć na jednej z działek przy ul. Topolowej.

– Planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do żadnej grupy przedsięwzięć wymienionych w paragrafach 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zauważa Teresa Oziomek z Urzędu Gminy w Sawinie.

Wiadomość o planowanej budowie masztu szybko rozeszła się po gminie. Na mieszkających w pobliżu padł strach. Nikt nie potrafi zagwarantować, że wytwarzane przez nadajniki telefonii komórkowej fale nie są szkodliwe dla ludzi a ponadto mieszkańcy, słusznie, boją się utraty wartości okolicznych nieruchomości. Bo kto chciałby mieszkać albo kupić działkę obok gigantycznego, stalowego kolosa?

Kilkanaście metrów od planowanej wieży powstają dwa, nowe domy. Ich właściciele nie wiedzą czy kontynuować inwestycje czy wyrzec się ich i stracić to, co do tej pory w nie włożyli. Dziwią się też, że komuś przyszedł do głowy pomysł stawiania wieży w tak urokliwy miejscu, na polanie, tuż przy lesie.

– W związku z zapisami wspomnianego rozporządzenia, gmina Sawin powinna wydać decyzję umarzającą postępowanie środowiskowe. Jednak, mając na uwadze interes społeczny oraz pogłębianie zaufania obywateli do organów administracji publicznej, 11 lipca wójt gminy Sawin wystąpił do odpowiednich organów o wydanie opinii dotyczących potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W tym samym dniu zawiadomiono również strony postępowania i społeczeństwo o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. 23 lipca do Urzędu Gminy Sawin zostało złożone pismo od mieszkańców dotyczące braku zgody na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play, w skład której ma wchodzić 9 anten sektorowych – kontynuuje Oziomek.

W związku z protestem władze gminy Sawin po otrzymaniu opinii z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Chełmie, Wód Polskich w Lublinie i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych w Lublinie chcą zorganizować spotkanie mieszkańców z inwestorem.

– Być może inwestor zmieni lokalizację masztu – mówi Oziomek. – Pozwolenie na budowę będzie wydawał starosta chełmski. Na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, czy inwestycja powstanie w planowanej lokalizacji, tj. na prywatnej działce przy Topolowej czy nie.

Szansę na to, że wieża nie powstanie w tym miejscu mieszkańcy upatrują też w fakcie, że działka nie należy do spółki P-4 tylko do jednego z mieszkańców Sawina, od którego inwestor chce ją dopiero wynająć.

– Być może właściciel działki, kiedy zobaczy, że jego sąsiedzi sprzeciwiają się tej inwestycji zmieni zdanie – liczą po cichu mieszkańcy Sawina. – Przecież działkę położoną w tak atrakcyjnym miejscu, tuż przy lesie, może sprzedać pod zabudowę jednorodzinną. (kg)