Segreguj, płać i płacz!

Urzędnicy twierdzą, że to nieuniknione. Mieszkańcy Chełma od 1 stycznia 2020 roku mają płacić więcej za wywóz śmieci. Patrząc na dość wysoki wzrost opłat w innych miastach, należy spodziewać się sporej podwyżki. Obecna opłata to 11 zł, a nieoficjalnie mówi się nawet o stawce 20 zł miesięcznie od osoby przy segregacji odpadów. Czy chełmian na to stać?

Na najbliższej sesji miejscy radni uchwalą regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Chełma, dostosowując go do nowych przepisów, które weszły w życie na początku września br. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie firmy, która od 1 stycznia przyszłego roku wywiezie z miasta wszystkie odpady komunalne, bo 31 grudnia br. wygaśnie – zawarta przed dwoma laty – umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na świadczenie tej usługi.

Jedno jest pewne. Od 1 stycznia 2020 r. chełmianie zapłacą więcej za odbiór i wywóz śmieci. Zapowiada się dość wysoka podwyżka, bo koszty obsługi całego systemu są o wiele wyższe, niż jeszcze kilka lat temu i stale rosną. Ustawodawca zdecydował, że śmieci należy dzielić na więcej tzw. frakcji.

Wcześniej przy segregacji były dwie frakcje: mokra i sucha. Zgodnie z nowymi przepisami, oddzielnie należy składować tworzywa sztuczne, papier, popiół, bioodpady czy szkło i wszystkie muszą być selektywnie odbierane, przez co rosną koszty, bo zwiększa się też liczba kursów samochodów odbierających śmieci. Wzrosły również wydatki na energię i minimalnie wynagrodzenie za pracę.

Systematycznie jest podnoszona tzw. opłata marszałkowska za umieszczenie odpadów na składowisku. Gdy w 2013 roku ustawa „śmieciowa” wchodziła w życie, wynosiła ona ok. 115 zł za tonę. W przyszłym roku ma to być już 270 zł za tonę! Stawki za wywóz śmieci, o kilkadziesiąt, a nawet o ponad sto procent poszły w górę w wielu miastach i gminach.

Obowiązująca obecnie w Chełmie opłata 11 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane nie pokrywa wszystkich kosztów, jakie miasto ponosi za obsługę całego systemu. Co roku samorząd dopłaca do niego z budżetu kilka milionów złotych, choć z założenia – wnoszone przez mieszkańców opłaty – miały wystarczyć na wszystkie wydatki, związane z funkcjonowaniem systemu, który się nie bilansuje.

Urzędnicy w chełmskim magistracie wyliczają stawkę, ale jak udało się nam nieoficjalnie ustalić, nowa opłata za wywóz śmieci, przy ich segregacji, może sięgnąć a być może nawet przekroczyć kwotę 20 zł za osobę miesięcznie. Jaka by ta podwyżka nie była, pewne jest jedno – dla wielu mieszkańców Chełma będzie to podwyżka drastyczna.

Do tematu będziemy wracać. (s)