Seniorzy rządzą w piwnicy

We włodawskim ratuszu uroczyście otwarto klub „Senior+”. Placówka, mieści się w zaadaptowanych pomieszczeniach piwnicy włodawskiego magistratu. W jej uroczystym otwarciu uczestniczyło prawie stu gości, w tym burmistrz i wicestarosta.

Goście najpierw uczestniczyli w przecięciu wstęgi, otwarciu i zwiedzaniu klubu, który się mieście w piwnicy ratusza. Następnie, już w sali konferencyjnej, był czas na krótki muzyczny przerywnik i wystąpienia gości. Przemawiali m.in. burmistrz Wiesław Muszyński, przewodnicząca rady – Joanna Szczepańska, radna Janina Klimczuk oraz wicestarosta Tomasz Korzeniewski. Ten ostatni powiedział m.in. – Dbałość o seniorów ma olbrzymie znaczenie nie tylko dla osób otrzymujących wsparcie, ale również dla całej wspólnoty samorządowej, której istota i sens wyraża się we wzajemnej solidarności. Jestem dumny z faktu, że w naszym mieście i powiecie pracują tak wyjątkowe osoby dbające o tych, którym zawdzięczamy wszystko. Klub „Senior+” to już kolejne – po Powiatowym Centrum Usług Społecznych – miejsce, gdzie nasi Seniorzy znaleźli miejsce dla siebie – pełne ciepła, troski i uśmiechu. A to zasługa tych wszystkich, dzięki których wytrwałości, codziennej i pełnej poświęcenia pracy, ci najbardziej potrzebujący odnajdują się w dzisiejszym świecie, a uśmiech na ich twarzach gości coraz częściej. (pk)

Klub dzięki dotacji

W 2023 r. Włodawa uzyskała wsparcie finansowe w kwocie 140 tys. zł na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”. Przy udziale 67 tys. zł środków własnych wyremontowano pomieszczenia na potrzeby Klubu, dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych i doposażono w niezbędny sprzęt i meble.  Formalnie Klub „Senior+” we Włodawie został powołany uchwałą Rady Miejskiej z 30 listopada ub.r. i jest włączony w struktury MOPS we Włodawie. Swoją działalność Klub Seniora rozpoczął 1 stycznia. Klub jest ośrodkiem wsparcia dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych we Włodawie. Celem Klubu jest zwiększenie aktywności społecznej i integracja osób starszych. Klub zapewnia swoim uczestnikom, tygodniowo, 20-godzinną ofertę usług, w tym. zajęcia edukacyjne i spotkania integracyjne, treningi i warsztaty kulinarne, muzyczne, plastyczne, gimnastykę umysłu, zajęcia kulturalne i oświatowe, wycieczki, wyjścia do kina i muzeum, zajęcia usprawniające ruchowo, jogę, taniec, zajęcia na basenie, spacery, działania wolontarystyczne, aktywizujące społecznie.

Zajęcia w Klubie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród włodawskich seniorów.  Obecnie w zajęciach uczestniczy 14 klubowiczów.

 

News will be here