Sesja w kanikułę

Kiedyś sesje rady miasta w wakacje raczej się nie zdarzały. Ale sytuacja się zmieniła. Na poniedziałek, 22 lipca, Jakub Banaszek, prezydent Chełma, zwołał posiedzenie Rady Miasta Chełm. Porządek obrad przewiduje istotne kwestie.

Rewolucja w budżecie obywatelskim

Jednym z najważniejszych punktów poniedziałkowej sesji jest podjęcie uchwały przewidującej ogromne zmiany w budżecie obywatelskim. Plan jest taki, aby zmienić podział puli pieniędzy pomiędzy osiedla i odejść od zasady „wszystkim po równo”.

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że „80 proc. środków przeznaczonych na projekty osiedlowe będzie dzielone po równo na wszystkie osiedla, natomiast 20 proc. będzie dzielone na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Chełmie i pomnożona przez liczbę mieszkańców zameldowanych na danym osiedlu”. Ale zmian w budżecie obywatelskim będzie dużo więcej (szczegóły w kolejnym wydaniu „Nowego Tygodnia”).

Co w spółkach?

Podczas poniedziałkowego posiedzenia radni wysłuchają informacji o stanie spółek miasta za pierwsze półrocze 2019 roku. Będą one dotyczyły Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich, a także Chełmskich Linii Autobusowych. Przewidziano też debatę w sprawie Przedsiębiorstwa Usług Mieszkaniowych, której prezesem od niedawna jest Katarzyna Hapońska-Gajewska.

W sprawie wyroku

Podczas sesji Jakub Banaszek, prezydent Chełma, ma też zabrać głos w sprawie zakończonego prawomocnie postępowania sądowego z powództwa Chełmskiego Towarzystwa Edukacyjnego przeciwko miastu. Prezydent Banaszek ma przedstawić radnym informację w tej sprawie.

Przypomnijmy, że niedawno Sąd Apelacyjny w Lublinie uznał, że miasto musi zapłacić ok. 1,1 mln zł odszkodowania Chełmskiemu Towarzystwu Edukacyjnemu, które od ponad 25 lat prowadzi szkołę społeczną. Chodzi o zwrot poniesionych przez ChTE w 2003 r. nakładów na remont – należącego wtedy do miasta – budynku przy ul. I Pułku Szwoleżerów 17b. (red)