„Siódemka” opuści budynek przy ul. Farbiarskiej

VII LO chce przeprowadzić się z budynku przy Farbiarskiej, dzielonego od niedawna z przedszkolem, na ul. Krochmalną

Lubelscy radni przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie przeniesienie VII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie z gmachu przy ul. Farbiarskiej 8 do budynku po zlikwidowanej w 2020 roku Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Krochmalnej 29. Miejsce ogólniaka przy Farbiarskiej zajmie z kolei Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26, która dziś rezyduje przy ul. Krochmalnej. Przenosiny obu szkół mają nastąpić już 1 września.

VII LO trafiło na Farbiarską na początku roku szkolnego 1969/1970, kiedy zajmująca wcześniej przez kilka lat ten obiekt Szkoła Podstawowa nr 11 została przeniesiona do nowego obiektu przy ul. Przyjaźni. Od tego momentu liceum stało się też szkołą koedukacyjną, gdyż wcześniej było placówką wyłącznie żeńską. W ubiegłym roku decyzją władz miasta parter budynku  przy ul. Farbiarskiej przebudowano – wbrew stanowisku rodziców i uczniów VII LO – na cele przedszkolne i przekazano na początku tego roku do dyspozycji Przedszkola nr 14 i nr 26. Grono pedagogiczne, rodzice licealistów i oni sami podtrzymują zdanie, że funkcjonowanie ogólniaka w jednym budynku z przedszkolem będzie odbywało się ze szkodą dla licealistów. Zwrócili się więc do prezydenta Lublina i radnych o przeniesienie liceum do budynku przy ul. Krochmalnej, gdzie VII LO funkcjonowało przez cały ubiegły rok, kiedy obiekt przy Farbiarskiej był przebudowywany.

– Przebudowa dotychczasowej siedziby liceum i perspektywa wspólnego funkcjonowania z przedszkolem na ul. Farbiarskiej nie daje nam perspektyw rozwoju. Istniałoby tu stałe ograniczenie ilości sal lekcyjnych. Lokalizację przy ul. Krochmalnej postrzegamy jako wyjątkową szansę rozwoju, szczególnie ze względu na bliskość Dworca Metropolitalnego – czytamy w piśmie podpisanym przez dyrektor Dorotę Iwanicką-Przybysz oraz przedstawicieli Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

Dziś w „Siódemce” uczy się niespełna 300 uczniów w 11 oddziałach. Poza klasami trzecimi, których jest 2, na każdym z poziomów placówka prowadzi po 3 równoległe oddziały. Zmiana siedziby pozwoli na zwiększenie naboru w kolejnym roku szkolnym do poziomu 5-6 oddziałów klas pierwszych. Tymczasem miasto przenosząc na ul. Farbiarską przedszkole z góry zaplanowało ograniczenie ilości klas w VII LO do zaledwie 2 w każdym roczniku.

Przypomnijmy, że w obiekcie przy ul. Krochmalnej 29 już wcześniej działało miejskie liceum. Od początku lat 90-tych ubiegłego wieku do momentu likwidacji w 2020 r. XXII Liceum Ogólnokształcące tworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 wspólnie z SP 17. Faktycznie jednak z powodu słabego zainteresowania szkoła ta przeprowadziła ostatni nabór do klas pierwszych jeszcze w 2007 r.

Z kolei jeśli chodzi o zmianę lokalizacji dla SPS nr 26 to budynek przy ul. Krochmalnej stanowił wyłącznie dodatkową siedzibę placówki, w której kształcili się uczniowie klas 6-8. Główna lokalizacja szkoły zlokalizowana jest przy ul. Bronowickiej, jednak od lat pozostaje niewystarczająca dla potrzeb rozrastającej się szkoły specjalnej. W 2020 r., kiedy pod zarząd placówki trafił obiekt przy ul. Krochmalnej, plany miasta zakładały jego przebudowę wraz z rozbudową w celu utworzenia docelowej siedziby SPS nr 26. Aktualnie jednak miasto postanowiło o budowie dla potrzeb szkoły nowego budynku przy ul. Ordonówny. To właśnie tam za kilka lat miałyby trafić zarówno dzieci uczące się przy ul. Bronowickiej, jak i te które trafią niebawem z ul. Krochmalną na ul. Farbiarską. Mimo tymczasowej roli budynek przy ul. Farbiarskiej ma być już wkrótce przystosowany do potrzeb nauki specjalnej.

–  Pomieszczenia szkolne zostaną przystosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych poprzez m.in.: podział sal na mniejsze, dostosowanie do wymagań bhp, zmianę
kolorystyki, urządzenie pracowni garncarskiej, kulinarnej, sali relaksacyjnej, świetlicy, szatni, jadalni z dowozem posiłków z ul. Bronowickiej – zapewnia Biuro Prasowe Urzędu Miasta Lublin.

Takie rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Dyrektora i Radę Rodziców SPS nr 26. W obu przypadkach przyjęte przez radnych uchwały są jednak tylko tzw. uchwałami intencyjnymi. Do podjęcia wiążących decyzji będzie jeszcze niezbędne uzyskanie pozytywnej opinii ze strony kuratora oświaty.

Marek Kościuk