Skąd ten fetor w mieście?

W ostatnim czasie bardziej niż zwykle czuć fetor emitowany z terenu Oczyszczalni Ścieków w Krasnymstawie. – Przyczyniają się do tego wyjątkowo wysokie temperatury oraz niekorzystny rozkład ciśnień powodujący kumulowanie się złowonnego powietrza w obrębie obiektu – tłumaczy Andrzej Kmicic, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki w Krasnymstawie.

W ostatnim czasie do naszej redakcji, ale i do urzędu miasta Krasnystaw, wpłynęło sporo skarg na smród roznoszący się po mieście. W odpowiedzi Andrzej Kmicic, prezes PGK w Krasnymstawie, przyznał, że źródłem nieprzyjemnych zapachów jest Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana przy ul. Zawieprze.

– Kierownictwo Przedsiębiorstwa stara się w jak największym stopniu ograniczyć problem emisji zapachów w procesie oczyszczania ścieków – zapewnia Kmicic.

– W zakresie modernizowania oczyszczalni ścieków dokonano hermetyzacji obiektów powodujących uciążliwości zapachowe takich jak: komory tlenowej stabilizacji osadu, zbiornik buforowy osadu oraz stacja zlewcza ścieków dowożonych wraz z ujęciem powietrza złowonnego i oczyszczeniem go w instalacji biofiltrów. Suszarnia osadu została wyposażona w instalację antyodorową, która ma na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych. Podjęto działania zmierzające do efektywniejszej stabilizacji osadu ściekowego w komorach tlenowej stabilizacji co przyczyni do mniejszej uciążliwości zapachowej nowej partii osadu ściekowego – dodaje. Prezes PGK podkreśla, że Oczyszczalnia Ścieków w Krasnymstawie jest jeszcze w fazie czynności rozruchowych i ustawień urządzeń technicznych.

– Wyrażamy przekonanie, że po dokonaniu odbioru technicznego i technologicznego będzie działała mniej uciążliwie dla mieszkańców oraz zgodnie z wydanymi pozwoleniami. Przepraszamy państwa za uciążliwości związane z pracą oczyszczalni – mówi Kmicic. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here