Śladami Robin Hooda i Boba Budownicznego

Kilkudziesięciu gimnazjalistów z całego powiatu krasnostawskiego odwiedziło Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce, gdzie zorganizowano Dni Otwarte.

Szkoła gościła młodzież z gimnazjów w: Żółkiewce, Rudniku, Wysokiem, Gorzkowie, Turobinie, Krzczonowie i Rybczewicach. Wizyta uczniów rozpoczęła się od spotkania z dyrektorem, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, którzy zapoznali z ofertą edukacyjną Zespołu. Ponadto uczniowie ZSP w Żółkiewce przedstawili prezentację multimedialną o szkole oraz część artystyczną.

Gimnazjaliści zwiedzali też budynek szkoły i pracownie mechanizacyjne. Oglądali stoiska prezentujące poszczególne zawody i typy szkół działających w Żółkiewkce – Liceum Ogólnokształcące, Technikum kształcące w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik ekonomista, a także Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcącą w zawodach mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz mechanik samochodowy. – Na przygotowanych stanowiskach pracy uczniowie mogli na żywo wykonywać czynności zawodowe. Ponadto młodzież wzięła udział w konkursach: Śladami Robin Hooda, Dziki Zachód, Bob Budowniczy oraz Mini Dakar. Zwycięzcy otrzymywali nagrody główne, a pozostali uczestnicy nagrody pocieszenia – opowiada Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu krasnostawskiego. (k)

News will be here