Śladami Żydów

Szkoła Dialogu 2016 – to projekt, w którym biorą udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Dubience.

 

„Szkoła Dialogu” to program edukacyjny przygotowany i realizowany przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami. Jego celem jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i niechęci, dlatego w czasie zajęć uczniowie biorą udział w otwartej dyskusji na tematy, z którymi często trudno się zmierzyć dorosłym. Młodzież odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie – pod opieką Doroty Ulanickiej – przygotowuje projekt „Wycieczka Śladami Żydów w Dubience”. Autorski projekt uczniów i uczennic z klas Ia i II liceum, uczestniczących w warsztatach, bierze udział w ogólnopolskim konkursie podsumowującym tegoroczną edycję programu. (pc)