Smacznie, ludowo i kolorowo

W niedzielę (3 grudnia) w Gminnym Ośrodku Kultury w Hańsku odbył się I Powiatowy Przegląd Zespołów Artystycznych. Konkurs podzielono na trzy kategorie, a jury zgodnie orzekło, że poziom artystyczny wykonawców był niezwykle wysoki, a przy tym wyrównany.

Do pierwszej kategorii, czyli Przeglądu Widowisk Obrzędowych zgłosiły się trzy zespoły z terenu powiatu włodawskiego. Były to: Zespół Obrzędowy z GOK w Hańsku (widowisko „Grabienie siana”), Szkolne Koło Teatralne „Korale” z Zespołu Szkół CSR w Korolówce Osadzie (widowisko „Andrzejki u Mani”) oraz Zespół Obrzędowy z GOKiS w Hannie (widowisko „Hanka idzie za mąż. Szykowanie posagu”). W tej kategorii komisja przyznała równorzędne nagrody, a wszystkie grupy otrzymały nominację na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, który odbywa się w Tarnogrodzie.

W Przeglądzie Przyśpiewki Weselnej pierwsze miejsce zajął Zespół Śpiewaczy z Hanny. Druga nagroda powędrowała do Kresowianek z Włodawy, a trzecia do Poleskiej Nuty z Kołacz. Wyróżniono Kulczynianki z Kulczyna, Seniorki z DK w Dubecznie oraz Seniorów z Urszulina.

W Konkursie Tradycyjnych Wypieków Weselnych pierwsze miejsce w kategorii chleb weselny otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich „Piaskowe Babeczki” z Piask. Drugie miejsce przyznano KGW Hańsk Kolonia. Najlepsze ciasto weselne w postaci sękacza upiekły panie z zespołu Kulczynianki. Drygie miejsce zajął korowaj przygotowany przez KGW w Hannie, a trzecie również korowaj w wykonaniu KGW Morowe Babki ze Stulna.
W trakcie wydarzenia odbył się kiermasz sztuki ludowej pani Jadwigi Lewendy oraz koncert Koła Aktywnych Kobiet „Cygańskie rytmy”. (bm)

News will be here