Solary we Włodawie

Opłaciła się konsekwencja włodawskich władz miejskich, które złożyły protest w sprawie dofinansowania montażu kolektorów słonecznych. Urząd Marszałkowski rozpatrzył go pozytywnie, dzięki czemu – jeśli wszystko pójdzie pomyślnie – realizacja inwestycji będzie mogła się rozpocząć już w przyszłym roku.

Urząd Marszałkowski w Lublinie podał oficjalne stanowisko w sprawie projektu miejskiego dotyczącego montażu kolektorów słonecznych. Wniosek uzyskał 100 punktów na 100 możliwych i został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków unijnych.
– Nasz wniosek został błędnie oceniony pod względem formalnym. Złożyliśmy protest, który zarząd województwa lubelskiego zaakceptował i przyznał nam rację – mówi burmistrz Wiesław Muszyński. – Projekt otrzymał komplet punktów co nas bardzo cieszy, jednocześnie udowadnia wbrew temu co niektórzy głoszą, że w Urzędzie Miejskim we Włodawie są osoby, które znają się na pisaniu wniosków. Chcę uspokoić opinię publiczną, że miasto wie jak pozyskiwać środki zewnętrzne i potrafi to robić. Najlepiej świadczy o tym fakt, że po raz pierwszy w historii miejski projekt (dotyczący budowy promenady) zajął pierwsze miejsce a projekt dotyczący montażu kolektorów otrzymał komplet punktów. Ponadto większość konkursów do których przystąpiliśmy jest jeszcze na etapie ocen a te najważniejsze dla miasta dopiero przed nami.
Projekt zakłada montaż kolektorów na 398 prywatnych posesjach. Będą to urządzenia o różnej mocy w zależności od zapotrzebowanie na energię cieplną w danym budynku. Do wyliczenia tej energii brana będzie m.in. liczba mieszkańców. Ostateczne koszty montażu urządzeń oraz wielkość wkładu własnego mieszkańców nie są jeszcze znane, ponieważ jest wiele różnych typów instalacji i nie wiadomo które zostaną zamontowane. Ważne również czy urządzenie zamontowane będzie na dachu, ścianie budynku czy na ziemi. Cenę pojedynczego solaru poznamy po rozstrzygnięciu przetargu na wyłonienie wykonawcy. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2019. (a)