Sołtysi i radni, a najlepiej kościoły

Sesję Rady Gminy Kamień zdominował temat budowy internetu światłowodowego. Podwykonawca chce, aby radni i sołtysi pomogli mu zdobywać zgody od mieszkańców na udostępnienie działek, przez które podwieszane mają być kable. Ponoć najlepiej rozpropagować informacje o korzyściach ze światłowodu poprzez parafie.

Główne zmiany budżetowe wprowadzone przez radnych gminy Kamień w końcówce 2019 r. dotyczyły modernizacji oświetlenia ulicznego, na które przeznaczono 40 tys. zł (cały projekt opiewa na 900 tys. zł, ale podzielony jest na etapy), a także inwestycji w ramach funduszy sołeckich (nie we wszystkich miejscowościach wykorzystano pulę pieniędzy na ten cel i konieczne były przesunięcia).

Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, przypomniał o bieżących inwestycjach, w tym m.in. o odbiorze 300 m odcinka drogi w Pławanicach, 650 m odcinka drogi w Strachosławiu, zamontowanych kolektorach słonecznych i ogniwach fotowoltaicznych, a także o odebraniu pozwolenia na rozbudowę podstawówki w Kamieniu (roboty realizowane będą etapami).

Wójt Stocki poinformował też, że podpisał umowę z biurem projektowym z Zamościa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kamieniu. Resztę posiedzenia zdominował temat projektowanej linii światłowodowego internetu na istniejących słupach energetycznych. Ma powstać na bazie regionalnej sieci szerokopasmowej. Chodzi o projekt zapewniający szybki, darmowy internet w szkołach gminy Kamień w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Przy okazji szybkie łącze może też zyskać wielu mieszkańców, bo linia światłowodowa obejmuje prawie wszystkie miejscowości gminy Kamień. Trzeba wejść na prywatne działki. W praktyce kable światłowodowe będą podwieszane pół metra poniżej istniejących linii energetycznych. Obecny na spotkaniu podwykonawca informował, że warunkiem realizacji inwestycji jest uzyskanie prawa do dysponowania gruntem na prywatnych działkach, przez które przebiegać mają kable. Zwrócił się z prośbą do obecnych na spotkaniu radnych i sołtysów o pomoc w uzyskaniu tych zgód od mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy Kamień.

Jeden z radnych zwrócił uwagę, że zwisające w pasach drogowych kable mogą przeszkadzać w jeździe kombajnem i dopytywał o minimalną wysokość, na której zawisną przewody. Dowiedział się, że wysokość ta to minimum 4,60 m. Przedstawiciel podwykonawcy prosił o rozpowszechnianie informacji o realizacji inwestycji, wskazując, że światłowodowy internet to przecież podniesienie standardu życia. Stwierdził przy tym, że bardzo dobry efekt w wielu gminach przynosi odczytanie w parafiach listu intencyjnego w tej sprawie. (mo)