Śpiewali jak przed laty

„Trzy kroki w muzyczną przeszłość Wojsławic” – to nazwa projektu, który zrealizowało Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Wojsławicach. Składał się on z trzech etapów.

 

Pierwszy stanowiły pogadanki na temat przeszłości Wojsławic. Później przyszła kolej na kilkudniowe warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży z ZSP w Wojsławicach, poprowadzone przez muzyków Zespołu Muzyki Dawnej „FLORIPARI” z Zamku Królewskiego na Wawelu. Zwieńczeniem projektu był koncert finałowy, podczas którego zaprezentowano efekty warsztatów. Publiczność mogła usłyszeć utwory epoki średniowiecza, renesansu i baroku, wykonane w języku polskim, łaciński, hebrajskim oraz staroportugalskim i włoskim. Nawiązaniem do wielokulturowości regionu były także utwory wykonane przez samych artystów w języku litewskim, ukraińskim i starocerkiewnosłowiańskim. Występ został nagrodzony gromkimi brawami. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury. (w)