Spory deficyt, ale i sporo inwestycji

– To trudny i ambitny budżet. Dziękujemy naszej pani skarbnik. Wykazała się sporą ekwilibrystyką, by go przygotować – mówił na ostatniej sesji Rady Gminy Krasnystaw sekretarz Krzysztof Gałan. Budżet 2023 zakłada spory deficyt (7,2 mln zł), ale i dużo pieniędzy na inwestycje (ponad 18 mln zł).

Radni gminy Krasnystaw przyjęli budżet na rok 2023. O dziwo, inaczej niż w latach ubiegłych, jednomyślnie i bez choćby słowa dyskusji.

– Projekt budżetu gminy na 2023 r. jest trudny, ale i ambitny – mówił jeszcze przed głosowaniem Krzysztof Gałan, sekretarz gminy Krasnystaw. – Mamy wysoką inflację, wojnę za granicą naszego kraju, od nowego roku zwiększają się koszty pracy. W tej trudnej sytuacji dochody gminy Krasnystaw w 2023 r. mają wynieść prawie 44,5 mln zł, a wydatki 51,7 mln zł. Deficyt jest więc spory, wyniesie 7,2 mln zł. Dużo wydamy też jednak na inwestycje, ponad 18 mln zł – podkreślał Gałan.

Największymi wydatkami będzie tradycyjnie oświata (17,6 mln zł), co stanowi aż 34 procent całego budżetu gminy Krasnystaw. Dział transport i łączność pochłonie 10 mln zł (20 proc.), gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 mln zł, administracja – 5 mln zł, a pomoc społeczna – 3,8 mln zł.

Na inwestycje gmina zaplanowała dokładnie na 18,2 mln zł, czyli ponad dwa razy więcej niż w 2022 r.

– Te najpoważniejsze będą realizowane z dotacji, które pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych, przy niewielkim udziale własnych środków – informuje Edyta Gajowiak-Powroźnik, wójt gminy Krasnystaw. – Dzięki dofinansowaniu z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” gmina chce np. zmodernizować oświetlenie uliczne. Inwestycja oszacowana jest na 5,4 mln zł, a ok. 4,7 mln zł stanowić będzie dotacja.

Kolejne 5,8 mln zł gmina zaplanowała na przebudowę dróg gminnych Krasnystaw – Jaślików oraz Niemienice – Kolonia Niemienice, 3 mln zł na budowę drogi o długości 1 km do terenów inwestycyjnych w Siennicy Nadolnej, 960 tys. zł przekaże samorządowi województwa lubelskiego na przebudowę kolejnego odcinka drogi wojewódzkiej 842 w Zażółkwi, a za 900 tys. zł chce zmodernizować boiska przy SP w Siennicy Nadolnej.

Ważnym zadaniem będzie też budowa kolektora sanitarnego, który połączy Osiedle Cukrowni w Siennicy Nadolnej z oczyszczalnią ścieków w Krasnymstawie. Na tę inwestycję w budżecie zaplanowano 875 tys. zł, które w całości będą pochodzić z subwencji na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Plan tegorocznych wydatków zakłada też wydatek 330 tys. zł na remonty dróg gminnych w Siennicy Nadolnej, Wincentowie, Białce i Krupem i 120 tys. zł na budowę sieci wodociągowej Krupe-Krupiec z modernizacją i rozbudową ujęć wody.

Za budżetem gminy Krasnystaw na 2023 r. zagłosowali wszyscy radni. (kg)