Staż w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

STAŻ – forma nauki zawodu, polegająca na zdobywaniu wiedzy w miejscu pracy pod okiem opiekuna dla osób szukających pracy.

  • Brakuje Ci doświadczenia zawodowego?
  • Masz trudność ze znalezieniem pierwszej pracy?
  • U Jeżeli zastanawiasz się jak to zmienić, odpowiedzią może być staż.

Odbywając staż możesz zdobyć niezbędną wiedzę i doświadczenie, które będziesz mógł wykorzystać w dalszej drodze kariery zawodowej. Staż zazwyczaj trwa od 3 do 6 miesięcy po tym czasie masz możliwość uzyskania zatrudnienia. W okresie odbywania stażu uczestnikowi przysługuje stypendium stażowe w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Ponadto możesz otrzymać środki na pokrycie kosztów związanych z niezbędnymi badaniami lekarskimi przed rozpoczęciem stażu oraz zwrot kosztów przejazdu na staż.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. osoby z kategorii NEET.

Rekrutacja prowadzona jest przez powiatowe urzędy pracy/miejski urząd pracy od stycznia 2020 do wyczerpania środków finansowych.

Gdzie szukać informacji?

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania/siedziby pracodawcy powiatowych urzędów pracy lub stronie internetowej WUP w Lublinie: https://power-wuplublin.praca.gov.pl/.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nami– a my pokierujemy Cię dalej.

Punkt Informacyjny
Wydział Realizacji PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Lubartowska 74 A,
piętro 1, pok. 100
20-094 Lublin
tel. 81 463 53 49,
kom. 605 903 476

e-mail: power@wup.lublin.pl
power-wuplublin.praca.gov.pl

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here