Strażacy radzili z urzędnikami

W Gminnym Centrum Kultury w Żmudzi zorganizowano naradę poświęconą podsumowaniu działalności Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz współpracy samorządów gminnych z Komendą Miejską PSP w Chełmie za 2016 r.

W naradzie uczestniczyli wójtowie gmin powiatu chełmskiego, komendanci gminni Ochotniczych Straży Pożarnych, prezesi zarządów ZOSP RP, w tym m.in. bryg. Zbigniew Raźniewski – komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie (prowadził naradę) oraz Kazimierz Smal – prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Chełmie. Podczas spotkania określono zadania na 2017 r., omówiono potrzeby w zakresie włączania jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, inwestycje i zakupy realizowane z dotacji, ustalono terminy gminnych zawodów pożarniczych. Chełmscy strażacy dziękują Edycie Niezgodzie, wójt gminy Żmudź za pomoc w organizacji narady. (opr. mo, fot. kpt Jarosław Niemiec – KM PSP Chełm)