Studia z przyszłością

Podczas IV edycji konkursu i programu akredytacyjnego „Studia z przyszłością” wyróżniono kolejne kierunki studiów prowadzone na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Otrzymały je kierunki realizowane na Wydziale Humanistycznym UMCS: Technologie cyfrowe w animacji kultury (studia I stopnia) oraz lingwistyka stosowana (studia I oraz II stopnia).


Dodatkowo technologie cyfrowe w animacji kultury uzyskały certyfikat nadzwyczajny „Laur Innowacji”. – Jest to wyróżnienie specjalne, które otrzymują te spośród certyfikowanych kierunków studiów, które wdrożyły najbardziej innowacyjne i unikalne rozwiązania w zakresie bazy materialnej oraz technologii wspierających proces dydaktyczny.

UMCS znalazł się tym samym w gronie piętnastu najlepszych w Polsce kierunków wyróżnionych w tej edycji Programu – informuje Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

Gala konkursu „Studia z Przyszłością” odbyła się w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie koło Warszawy. UMCS reprezentowali: prodziekan Wydziału Humanistycznego prof. Irmina Wawrzyczek, dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa prof. Ewa Głażewska oraz dyrektor Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej prof. Jarosław Krajka.

Celem Programu „Studia z Przyszłością” jest promocja kierunków studiów, które wyróżniają się nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością stosowanych metod i technik nauczania, najwyższą jakością realizowanych programów oraz zgodnością z potrzebami rynku pracy i otoczenia społeczno-gospodarczego. MG

News will be here