Stypendia dla uzdolnionych

Stypendyści ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Chełmie

Województwo Lubelskie realizuje w bieżącym roku szkolnym dwa programy stypendialne: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”. Łącznie w ramach programów stypendia otrzymało 744 uczniów z 205 szkół na kwotę blisko 3 milionów złotych.

Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” skierowany jest do uczniów szczególnie uzdolnionych, w zakresie przynajmniej jednego spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych i matematyki.

W ramach tego programu Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał 511 stypendiów: 204 stypendia dla uczniów VII i VIII klasy szkoły podstawowej, 204 stypendia dla uczniów I, II i III klasy liceum ogólnokształcącego i 103 stypendia dla uczniów gimnazjum lub klas gimnazjalnych na okres od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r., w kwocie 390 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy, łącznie 3 900 zł – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnili wymagane regulaminem kryteria i uzyskali najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Łączna kwota przeznaczona

na stypendia w ramach powyższego programu na rok szkolny 2018/2019 wynosi: 1 992 900,00 zł.

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2018/2019 kontynuują naukę w szkołach zawodowych – w branżowych szkołach I stopnia i klasach zasadniczych szkół zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

W ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” przyznane zostały przez Zarząd Województwa Lubelskiego 233 stypendia uczniom z następujących typów szkół: z techników – 184 stypendia, z branżowych szkół I stopnia i klas zasadniczych szkół zawodowych 18 stypendiów oraz ze szkół policealnych – 31 stypendiów, na okres od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r., w kwocie 400 zł miesięcznie, przez 10 miesięcy, łącznie 4 000 zł – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnili wymagane regulaminem kryteria i uzyskali najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym. Łączna kwota przeznaczona na stypendia w ramach programu na rok szkolny 2018/2019 wynosi: 932 000,00 zł.

Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (opr. red.)

CHEŁM

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego: Natalia Królikowska, Marcin Słupczyński, Julia Smerdel
 • II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera: Dawid Kozaczuk
 • Pierwsze Społeczne Gimnazjum: Emilia Maria Lenart
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi: Miłosz Kowalczyk, Łukasz Widz
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej: Maja Langiewicz
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego: Joanna Maria Kraska
 • Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bolesława Zygmunta Wirskiego: Natalia Szeptuch
 • Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ireny Sendlerowej: Aleksandra Kawka, Filip Langiewicz, Aleksandra Majówka, Bartosz Steć, Katarzyna Tatys, Tobiasz Wróblewski
 • Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc: Iza Grobelna
 • Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa: Łukasz Adamczak
 • Zespół Szkół Technicznych im. Generała Zygmunta Bohusza-Szyszko: Mikołaj Cekut

POWIAT CHEŁMSKI

 • Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach: Błażej Brudnowski
 • Zespół Szkół w Sawinie: Igor Adamowicz, Patrycja Powaga
 • Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy: Łukasz Staniak, Izabela Staszewska

KRASNYSTAW

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły: Krzysztof Płatek
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza: Adam Lasota, Julia Zakrzewska, Urszula Lasota
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II: Przemysław Błaszczak, Mateusz Gawiński, Kacper Szkoda, Tomasz Zieliński
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5: Aleksandra Pajer
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego: Krystian Galewski

POWIAT KRASNOSTAWSKI

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża w Orłowie Drewnianym: Julia Wiśniewska
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy: Tomasz Karpiński
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej: Mikołaj Kalisz

WŁODAWA

 • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego: Nina Krzemińska
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej: Gabriel Iwaniuk, Radosław Jarosiewicz, Sophie Perczyk
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga: Angelique Ratkowski, Maciej Szymański, Małgorzata Zarczuk

POWIAT WŁODAWSKI

 • Szkoła Podstawowa w Hańsku: Julia Struszewska
 • Zespół Szkół w Woli Uhruskiej: Karol Dąbrowski