Sukces naukowca z UMCS

Dr hab. Agata Starosta z Katedry Biologii Molekularnej UMCS jako jedyna z naszego miasta znalazła się w gronie naukowców uhonorowanych Nagrodami Prezesa Rady Ministrów za rozprawy habilitacyjne.


– Nagroda Prezesa Rady Ministrów jest bardzo dużym wyróżnieniem. Dla mnie to bardzo ważne, że wyniki mojej ciężkiej pracy, nauki za granicą, zdobywania grantów na badania i długie godziny w laboratorium zostały dostrzeżone – mówi dr hab. Agata Starosta.

Dr hab. Agata Starosta pełni funkcję kierownika Laboratorium Ekspresji Genów w ECOTECH-COMPLEX, gdzie wraz z zespołem zajmuje się poszukiwaniem czynników potencjalnie decydujących o regulacji biosyntezy białek na poziomie translacji.

Co ważne, translacja u bakterii jest bardzo ważna z punktu widzenie medycznego oraz jest atrakcyjnym źródłem do wykorzystania w badaniach biotechnologicznych, przy opracowywaniu nowych antybiotyków. – Poszukiwanie nowych antybiotyków jest o tyle ważne, że w ostatnich latach wachlarz dostępnych substancji uległ znaczącemu uszczupleniu. Spowodowane jest to pojawieniem się bakterii odpornych na wiele znanych antybiotyków. Chcemy więc użyć naszych badań do znalezienia nowych sposobów na opracowywanie specyficznych inhibitorów translacji, a przez to stworzenie nowych rodzajów antybiotyków – wyjaśnia dr hab. Starosta.

Realizuje ona granty w ramach programu First Time Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz EMBO Installation Grant – European Molecular Biology Organization.

– Polską naukę czeka transformacja w najbliższym czasie, a właściwie już się to powoli dzieje. Myślę, że te nagrody są też świetnym sygnałem dla młodych naukowców będących obecnie za granicą, a myślących o powrocie do kraju. Ciężka praca jest doceniana, młodzi naukowcy promowani – dodaje dr hab. Agata Starosta.

Nagrodami Prezesa Rady Ministrów łącznie wyróżniono dziesięcioro naukowców za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, dwanaście osób za rozprawy doktorskie oraz dwie za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. MG

News will be here