Sukces Szkolnego Koła Caritas w Wierzbicy

Liczące 60 uczniów z klas I-VIII Koło Caritas przy Szkole Podstawowej w Wierzbicy zdobyło drugie miejsce w Konkursie szkolnych kół Caritas „Cztery razy Wy!”, organizowanym przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Doceniono najaktywniejsze wolontariuszki: Julię i Maję Balcerek oraz Annę Łozę, które otrzymały wyróżnienie Wolontariusza Roku 2021.

W nagrodę szkoła otrzymała voucher na wakacyjny wyjazd dla dziesięciorga wolontariuszy. Młodzi wolontariusze chętnie i bezinteresownie angażują się w przedsięwzięcia, niosąc pomoc potrzebującym. Pod kierunkiem nauczycieli i we współpracy z rodzicami wykonano 1062 kartki bożonarodzeniowe.

Na potrzeby Caritasu Archidiecezji Lubelskiej przekazano 629 kartek, a 433 wręczono seniorom i sąsiadom uczniów. W kościele i w szkole zorganizowano kiermasz rękodzieł wolontariuszy i ciast przygotowanych przez radę rodziców. Zebrane fundusze przeznaczono na opłacenie obiadów i zakup zimowej odzieży dla potrzebujących, dofinansowano także wyjazd ucznia na wycieczkę.

Część zebranych pieniędzy przekazano na pomoc dla dzieci z Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu oraz znajdujących się w trudnej sytuacji losowej mieszkańców gminy Wierzbica. Zebrano też 97 kg żywności, którą ofiarowano podopiecznym Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie. Szkolni wolontariusze przekazali też ciepłą odzież lubelskiemu Caritas jako dary akcji „Wyposaż na zimę bezdomnego”.

W ramach działań charytatywnych zebrano również 191 kg plastikowych nakrętek przeznaczonych na rehabilitację i leczenie dzieci. SKC uczestniczyło w zbiórce „Dobrych monet” dla dzieci z Domu Dziecka w Santa Cruz w Boliwii. Pracę Koła Caritas SP w Wierzbicy koordynują nauczycielki H. Rybaczuk, M. Kozak, M. Rzeszut, M. Boraczuk. (red)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here