Sukcesy Czarniecczyków

Uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie pandemia nie pokrzyżowała planów. Pomimo kwarantanny udowodnili, że uczyć się można zawsze, nawet w mniej sprzyjających warunkach.


Dzięki opiece merytorycznej nauczyciela fizyki Hanny Jarosz dwaj Czarniecczycy zostali finalistami olimpiad etapu centralnego, co otwiera im drzwi na każdą politechnikę w kraju i niektóre uczelnie medyczne, bowiem uzyskali oni maksymalną liczbę 200 punktów do rekrutacji na wyższe uczelnie.

Marcel Szubartowski, uczeń klasy 3F I

otrzymał tytuł finalisty 46. Olimpiady Wiedzy Technicznej, zaś Miłosz Kowalczyk, uczeń klasy I Ep, został finalistą etapu centralnego Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości blok B – Wynalazczość w roku szkolnym 2019/2020. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. (red)