Światowy Dzień Poezji

(21 marca) W Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie obchodzono, ustanowiony przez UNESCO, Światowy Dzień Poezji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. członkowie grupy poetyckiej „Nadbużańska Fraza” i zespołu śpiewaczego „Kresowianki” ze Stowarzyszenia Twórców Kultury Nadbużańskiej im. J. Kalinowskiego we Włodawie oraz członkowie włodawskich Dyskusyjnych Klubów Książki. Recytowano wiersze: Czesławy Demczuk, Barbary Górnej, Eugeniusza Daniluka, Edyty Lodwich, Aldona Dzięcioła, Zofii Iwaniuk, Czesławy Michańskiej, Teresy Ciodyk, Władysławy Wójcik i Krystyny Igras. Ponadto pracownicy włodawskiej biblioteki odczytali utwory nieżyjących już członków STKN: Haliny Piekarskiej, Stefana Sidoruka i Kazimierza Czeleja. Z wybranymi, ulubionymi wierszami wystąpili także członkowie DKK działającego przy włodawskim Zakładzie Karnym oraz z DKK dla Dorosłych funkcjonującego przy MBP.
O muzyczną oprawę spotkania zadbały panie zrzeszone w zespole śpiewaczym „Kresowianki” działającym pod opieką artystyczną Barbary Litwiniuk, prezesa STKN. Spotkanie poprowadziła kierownik Działu Regionalnego MBP Edyta Pietrzak, we współpracy z opiekunkami włodawskich DKK – Ewą Krukowską i Moniką Urbańską-Nazaruk. (a, fot. M. Topolska)