Świdnik. Pożegnali komendanta, powitali komendantkę

Od piątku obowiązki komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku pełni bryg. Emilia Skoczylas, fot. KP PSP w Świdniku

Bryg. Grzegorz Widz nie jest już komendantem PSP w Świdniku. W ubiegły piątek, 19 stycznia, podwładni uroczyście go pożegnali w związku z przejściem na emeryturę. Jego obowiązki przejęła bryg. Emilia Skoczylas. To jeden z nielicznych przypadków w kraju, kiedy powiatową komendą straży kieruje kobieta.

Bryg. Grzegorz Widz z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1996 r., kiedy rozpoczął studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył je w 2000 r., uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana. W tym samym roku rozpoczął służbę w KW PSP w Lublinie na stanowisku młodszego specjalisty w wydziale organizacyjnym. W komendzie wojewódzkiej służył dwa lata, po czym został przeniesiony do Komendy Miejskiej PSP w Lublinie (JRG nr 2). Kolejno zajmował stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany i zastępcy dowódcy JRG. Podczas służby w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie był dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Lublin-2, instruktorem w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Ponadto ukończył kurs ratownictwa wysokościowego z wykorzystaniem technik alpinistycznych I i II stopnia – uzyskując tytuł starszego ratownika wysokościowego KSRG, kurs śmigłowcowy z zakresu ratownictwa wysokościowego, kurs instruktora rekreacji ruchowej w zakresie wspinaczki skałkowej oraz szkolenie z zakresu alpinizmu przemysłowego. Był także członkiem Zespołu przy Komendancie Głównym PSP do spraw opracowania zmian w zakresie organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG.

Ze świdnicką komendą związany był od września 2021 r. Wówczas został powołany na stanowisko zastępcy komendanta PSP w Świdniku, a od 29 marca 2023 r. na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Świdniku.

Uroczyste pożegnanie G. Widza odbyło się w miniony piątek, 19 stycznia. Udział w nim wzięli liczni goście, w tym p. o. Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Zenon Pisiewicz, przedstawiciele samorządu oraz instytucji i organizacji działających na terenie powiatu. Od 20 stycznia obwiązki komendanta świdnickiej komendy pełni bryg. mgr inż. Emilia Skoczylas, która dotychczas była zastępcą komendanta Widza. (opr. w, fot. PSP w Świdniku)

News will be here