Świetna wiadomość dla KGW

Leśnicy od dawna wspierają finansowo strażaków z OSP. To układ obustronnie korzystny, bo w zamian otrzymują lepsze zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów. Obecnie na taką pomoc mogą również liczyć Koła Gospodyń Wiejskich. Dotację do 5 tys. zł panie mogą otrzymać również z resortu sprawiedliwości, ale muszą się spieszyć, bo wkrótce mija termin składania wniosków.

– Cele związane z ratowaniem mienia i ludności są dla nas leśników bardzo ważne – mówi Dariusz Filipczak, nadleśniczy Nadleśnictwa Sobibór. – Sprawny system ochrony przeciwpożarowej ma ogromny wpływ w reagowaniu na zagrożenia. Dzięki niemu szybki dojazd do pożarów lasu i bezzwłoczne rozpoczęcie akcji gaśniczej powoduje, że są one często gaszone w zarodku, co ma ogromny wpływ na ekosystemy leśne.

Mając na względzie poprawę skuteczności oraz szybkości prowadzenia akcji gaśniczych przez jednostki straży pożarnej, działające na terenie administrowanym przez nadleśnictwa Włodawa, Parczew i Sobibór, od lat udzielane jest wsparcie finansowe na cele związane z funkcjonowaniem OSP. W ubiegłym roku nasze nadleśnictwa przekazały darowizny 15 jednostkom OSP z powiatu włodawskiego na łączną kwotę 35 tys. zł. Kolejne 25 tys. zł przekazaliśmy jako wsparcie dla dziesięciu kół gospodyń, które pielęgnują tradycje ludowe oraz aktywizują dzieci, młodzież i dorosłych – dodaje Filipczak.

Pomoc dla ochotniczych straży pożarnych na zakup niezbędnego wyposażenia płynie również z Funduszu Sprawiedliwości. Z jego środków korzystać mogą również Koła Gospodyń Wiejskich, do czego zachęca wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

– Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza wszystkie KGW do aplikowania o środki w ramach naboru wniosków z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu umożliwiającego działalność statutową kół. W ramach naboru jedno koło może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 5000 zł na zakup urządzeń gospodarstwa domowego. Warunkiem uzyskania dotacji jest zorganizowanie wydarzenia informacyjnego, którego tematyka będzie związana z przeciwdziałaniem przestępczości.

Forma wydarzenia jest dowolna, może być to piknik rodzinny z udziałem służb mundurowych (np. Policji lub Służby Więziennej), podczas którego zostanie przeprowadzona kampania informacyjna dotycząca przeciwdziałaniu przestępczości, spotkanie z dziećmi i młodzieżą poświęcone tej tematyce, itp. Zachęcam wójtów gmin do składania wniosków o dofinansowanie, które pozwoli na udoskonalenie i rozszerzenie profilu działalności kół, a także pomoże w zorganizowaniu wydarzeń edukacyjnych na temat przeciwdziałania przestępczości i integrujących lokalne społeczności – mówi Romanowski.

Koła zainteresowane pozyskaniem wsparcia muszą się spieszyć, bo nabór wniosków upływa 3 lutego. (bm)