Święto nauczycieli

Czterech dyrektorów placówek oświatowych oraz trzydziestu czterech pedagogów i siedemnastu nauczycieli, którzy w ubiegłym roku szkolnym przeszli na emeryturę, otrzymało Nagrody Prezydenta Chełma z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Miejskie uroczystości odbyły się w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, a uświetnili je artyści z Młodzieżowego Domu Kultury.

W miejskich uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczestniczyło ponad 200 osób, głównie dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji oraz obsługi z chełmskich placówek oświatowych. Tradycyjnie Agata Fisz, prezydent Chełma, wyróżniającym się dyrektorom i pedagogom przyznała nagrody. W sumie z budżetu miasta wydano na nie 114 000 zł.
Prezydent czterem dyrektorom przyznała nagrody w wysokości 3 000 zł. Otrzymały je: Danuta Błażejczuk (PM nr 12), Ewa Jakubowicz-Machajska (SP nr 5), Marzena Kwiatek (SP nr 10), Barbara Nizio (MDK).

Nagrody dostało też 34 nauczycieli miejskich placówek oświatowych. Każdy otrzymał po 2 500 zł brutto. Otrzymali je: Urszula Ciszewska (PM nr 5), Ewa Rodziewicz (PM nr 6), Anna Lackowska (PM nr 10), Eleonora Terpiłowska (PM nr 11), Joanna Skolska (PM nr 12), Ludwika Hetmańczuk (PM nr 13), Henryka Janiuk (PM nr 14), Dorota Skubisz (PM nr 15), Alina Olewińska (SP nr 2), Elżbieta Zakrzewska-Makaryczew (SP nr 5), Anna Kosiniec (ZSO nr 1), Eliza Dobosz-Martyniuk (ZSO nr 1), Barbara Arabas (ZSP nr 3), Ewa Kalita (ZSP nr 3), Barbara Kowalewska (ZSP nr 3), Katarzyna Stojecka (ZSO nr 6), Agnieszka Jaroszek (ZSO nr 7), Grażyna Szynaka (ZSO nr 7), Piotr Turewicz (ZSO nr 8), Elżbieta Dras (ZSO nr 8), Magdalena Moskal (Gimnazjum nr 2), Marta Sadowska (I LO), Emil Kolenda (ZSE i III LO), Sebastian Kogut (ZSE i III LO), Ewa Chełmińska (IV LO), Marta Szantyka (ZSBiG), Katarzyna Truchlewska (ZST), Wanda Pawluk (ZSGiH), Anna Jawornicka-Dobosz (ZSGiH), Agnieszka Bryk (ZSZ nr 5), Kasper Dubicki (CKP), Dorota Stasal-Szajner (CKU), Agnieszka Walewska-Maksymiuk (ZWiPPP nr 2), Joanna Wilkołaska (MDK).

Siedemnastu nauczycieli, którzy w roku szkolnym 2015/2016 odeszli na emeryturę, dostało nagrody w wysokości po 1 700 zł każda. Oto lista wyróżnionych: Anna Rutkowska (PM nr 10), Elżbieta Kruk (ZSO nr 8), Anna Borowska (I LO), Marek Chrabąszcz (IV LO), Jerzy Świerkowski (IV LO), Hanna Maksim (ZST), Barbara Pietrzak (ZST), Marzena Fabjan (ZST), Elżbieta Komar (ZSBiG), Genowefa Palec (ZSZ nr 5), Marzena Prożogo (ZSZ nr 5), Aurelia Słomińska (ZWiPPP nr 2), Władysława Maryńczak (ZSO nr 7), Teresa Latos (ZSGiH), Barbara Sztompka (ZSGiH), Lidia Dubaj (II LO), Danuta Rentflejsz (II LO).
W trakcie uroczystości zostały też wręczone nagrody dyrektorów przedszkoli i szkół dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Uroczystość uświetnili artyści z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie. (ptr)