Święto Ziół w Boniewie

W poniedziałkowe (15 bm.) popołudnie w Centrum Promocji Produktu Lokalnego w Boniewie królowały zioła. Gmina Fajsławice zorganizowała VIII Wojewódzkie Święto Ziół. Szerzej o wydarzeniu, którego Partnerem było Województwo, napiszemy za tydzień.