Swoją nową szkołę poznają dopiero w połowie sierpnia

Normalnie byliby już po egzaminach, czekaliby na ich wyniki, a większość z nich dokonałaby już wyboru szkół ponadpodstawowych, w których chcą rozpocząć naukę. W tym roku przez epidemię koronawirusa ósmoklasiści dopiero przygotowują się do egzaminu końcowego, a na wskazanie trzech szkół, w których chcieliby kontynuować edukację, mają jeszcze trochę czasu.


Z uwagi na przesunięty na 16-18 czerwca egzamin ósmoklasisty zmienił się harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Będzie się ona odbywać w dwóch etapach. Do 10 lipca ósmoklasiści będą mieć czas na wysłanie swojego zgłoszenia do trzech wybranych szkół i świadectwa ukończenia szkoły. Zaś dni od 31 lipca do 4 sierpnia to termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Listy przyjętych uczniów mają zostać ogłoszone 12 sierpnia.

Jaką ofertę przygotowały dla ósmoklasistów świdnickie szkoły? W I Liceum Ogólnokształcącym planowane jest utworzenie klas o profilach matematycznym pod patronatem Politechniki Lubelskiej i humanistycznym pod patronatem Wydziałów Filozofii i Socjologii oraz Politologii UMCS, a także Instytutu Historii UMCS. Będzie też klasa językowo-menadżerska pod patronatem Zakładu Lingwistyki Stosowanej UMCS, oraz biologiczna, nad którą patronat objął Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku chciałoby od września otworzyć 4 klasy pierwsze: trzy w technikum i jedną w branżowej szkole zawodowej pierwszego stopnia.

– Nowością jest zawód technik programista. Jest to zawód z grupy zawodów informatycznych. Mamy już u siebie technika informatyka oraz technika grafiki i poligrafii cyfrowej, więc „do kompletu” uruchamiamy także technika programistę i z tego co słyszymy, jest nim zainteresowanie. Nowym zawodem będzie także technik rachunkowości – mówi dyrektor PCEZ, Anna Goral.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdniku planuje otworzyć 4 klasy pierwsze. Nie zabraknie klasy matematycznej i flagowej biologiczno-chemicznej.

– Nasi uczniowie chętnie przychodzą na ten właśnie profil. W roku uruchomiliśmy trzy takie klasy, dwie po gimnazjum i jedną po szkole podstawowej – mówi dyrektor Mirosław Król.

W planach jest także uruchomienie klas z rozszerzonym językiem polskim i geografią.

Technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa – takie kierunki od września planuje otworzyć Zespół Szkół nr 1 w Świdniku. „Norwid” będzie przyjmować też chętnych do nauki w liceum ogólnokształcącym z oddziałami integracyjnymi, a także w szkole branżowej pierwszego stopnia w zawodach kucharz i cukiernik. (W)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here