Sybiracy w naszej pamięci

(16 września) Młodzież Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych uczestniczyła w konferencji edukacyjnej z okazji 30. rocznicy powstania lubelskiego oddziału Związku Sybiraków, połączonej z otwarciem wystawy „Przeszliśmy – Niepokonani.”

Celem spotkania było kultywowanie pamięci o losach Zesłańców Sybiru, przekazywanie przez świadków historii świadectwa o zesłaniach i deportacjach na Sybir, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży oraz uświadamianie roli i działalności Związku Sybiraków.

Wydarzeniu towarzyszyły: część artystyczna przygotowana przez uczniów XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie, projekcja filmu „Zesłańcy Sybiru”, prezentacja animacji „Inny Świat”, poruszające wspomnienia zesłańców: Krystyny Mateuszuk i Janiny Leszczyńskiej, prelekcja dr. Leszka Czarneckiego oraz quiz z nagrodami dla uczestników konferencji.

W konferencji uczestniczył wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, który w uznaniu dla zasług Związku Sybiraków Oddział w Lublinie wręczył pamiątkowy dyplom uznania z medalem na ręce prezesa Związku Janusza Pawłowskiego. (mk)