Systemy zarządzania a normy ISO

Zarządzanie w firmie może być krokiem milowym w rozwoju przedsiębiorstwa i pozwolić na nawiązanie nowych kontaktów handlowych. Specjaliści wśród wielu zalet wymieniają między innymi wzrost efektywności produkcji, minimalizację kosztów, a także pozytywny wizerunek, który przekłada się na renomę przedsiębiorstwa.

Dla kogo są systemy zarządzania?

Z jednej strony, wprowadzenie jednolitych metod postępowania pomaga w firmie uporządkować często chaotyczny sposób działania. Pozytywne efekty odczuwane są przez pracowników, którzy zdobywają konkretne kompetencje i mogą uzyskać cenne doświadczenie w zakresie pracy z rozpoznawalnymi na całym świecie standardami. Z drugiej zaś strony firma, która pracuje w znormalizowanym środowisku, ma często krótszą drogę przy nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów i pozyskiwaniu interaktywnych znaczeń.

Dostosowanie firmy do konkretnych wymogów

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych systemów zarządzania jakością jest ten standaryzowany według normy ISO. Możliwość posługiwania się takim certyfikatem postrzegana jest w kategoriach prestiżu, ale sam proces akredytacji jest kilkuetapowy i wymaga sporego zaangażowania. Pomocne przy tej operacji będzie doradztwo zewnętrznego partnera, dla którego systemy zarządzania są specjalnością. Podmiot taki pomoże w opracowaniu początkowego audytu, opracuje analizę stanu istniejącego i wyznaczy priorytetowe cele.

Firma, która w swoim działaniu wykorzystuje system ISO, zwykle cieszy się większym zainteresowaniem i zaufaniem klientów. Międzynarodowy standard kładzie duży nacisk na optymalizację różnych procesów, co prowadzi do minimalizowania ponoszonych kosztów. Zasoby, w tym energia, wykorzystywane są racjonalnie, a straty relatywnie małe.

Być liderem w branży

W wielu gałęziach gospodarki stosowanie norm jest koniecznością, aby utrzymać znaczącą pozycję na rynku. Przykładem jest branża motoryzacyjna, w której działają tysiące poddostawców i producentów części, akcesoriów i rozwiązań informatycznych. Tu legitymowanie się jednym certyfikatem nie wystarczy, a światowi potentaci motoryzacyjni wymagają spełniania własnych, ściśle zdefiniowanych wytycznych.

Systemy zarządzania podlegają ciągłym zmianom, firmy mogą również na bieżąco kontrolować spełnianie kluczowych wymogów, stąd też rola zewnętrznego doradcy bywa nieoceniona, aby nie przeoczyć żadnego ważnego szczegółu.

Systemy zarządzania w szerszym znaczeniu

Warto pamiętać, że systemy zarządzania to nie tylko zbiory wytycznych w kluczowych branżach. Firma może również starać się o wdrożenie systemu zarządzania w zakresie BHP, również zgodnym z międzynarodowymi normami. Takie działanie przełoży się na świadome zarządzanie ryzykiem i zwiększy poziom bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników.

Podobnie wygląda kwestia zarządzania zdrowiem. Do tego tematu również można podejść w sposób systemowy, tak aby kompleksowo zająć się takimi kwestiami jak przeprowadzenie badań okresowych pracowników, ocena efektywności działań profilaktycznych czy poprawa jakości podejmowanych działań prozdrowotnych

– Artykuł sponsorowany

News will be here