Szkoła bez barier

Trwa modernizacja Szkoły Podstawowej im. Róży Marii Zamoyskiej w Różance. Współfinansowana ze środków PFRON-u inwestycja ma zlikwidować bariery stojące na przeszkodzie w swobodnym korzystaniu ze szkoły uczniom niepełnosprawnym.

W ramach projektu wybudowana zostanie pochylnia i dojście do budynku oraz zostaną wymienione drzwi wejściowe (zewnętrzne i wewnętrzne) zapewniające osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku. Wyremontowana zostanie także świetlico-jadalnia, która będzie powiększona o dodatkowe pomieszczenia.

Projekt przewiduje również dostosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego (łazienki) do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup i ułożenie płytek antypoślizgowych i wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych. Koszt całego projektu to 179 tys. 580 zł. Dofinansowanie PFRON to 75 tys. 954,38 zł. Pozostała kwota – 103 tys. 625,62 zł to środki własne gminy Włodawa. (a)