Szkoła tylko na papierze

Gmina Hanna była jedyną w Polsce gminą, która nie prowadziła żadnej szkoły samorządowej. Dzięki temu wydatki na oświatę zmniejszyły się znacznie. Prawo jednak się zmieniło i od niedawna w gminie musi funkcjonować co najmniej jedna taka placówka. Na razie istnieje tylko na papierze, choć ma już dyrektorkę.

Doświadczenia gminy Hanna, której wszystkie szkoły od wielu lat prowadzone są przez stowarzyszenia i fundacje, są pouczające i inspirujące. Trudna sytuacja ekonomiczna wielu gmin, wynikająca z ciągle rosnących obciążeń wydatkami na oświatę i braku proporcjonalnego wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej, wymusza na samorządach szukanie rozwiązań łagodzących problemy związane z realizacją zadań oświatowych.

Dlatego wiele instytucji oraz innych gmin odbierało działania gminy Hanna jako nowatorskie i przykładowe. Do czasu, bo prawo się zmieniło i od ub. roku w każdej gminie musi funkcjonować co najmniej jedna szkoła samorządowa. Nie oznacza to wcale, że przekształceniu ulegnie któraś ze szkół stowarzyszeniowych. Znaleziono inne rozwiązanie. Powołano do życia całkowicie nowy twór. Stało się to 1 września 2022 roku decyzją rady gminy.

– Nowa szkoła działa zgodnie z przepisami, dlatego też musi zatrudniać dyrektora, który realizuje swoje zadania wynikające z ustawy Prawo oświatowe m.in. prowadzi dokumentację realizacji obowiązku szkolnego na terenie gminy, przeprowadza rekrutację do szkoły, wypełnia dokumentację w Systemie Informacji Oświatowej oraz wykonuje inne zadania zlecone przez wójta gminy – mówi Aneta Tarasiuk, dyrektorka nowej szkoły. – Szkoła ma siedzibę w Hannie i obecnie prowadzimy rekrutację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego tak jak wszystkie szkoły publiczne. Od wyniku naboru będzie zależało ewentualne zatrudnienie kadry pedagogicznej.

Nic nie wskazuje na to, że rodzice będą chcieli przenieść swoje pociechy do placówki, w której brakuje dosłownie wszystkiego, łącznie z kadrą pedagogiczną. Jej utworzenie jest więc zapewne tylko wybiegiem, który pozwala gminie obejść prawo. (bm)