Szkolnictwo od nowa

Minister edukacji Anna Zalewska przed tygodniem przedstawiła projekty ustaw dotyczących zmian w edukacji.
– Przy wypracowywaniu zmian udział wzięło całe środowisko oświatowe, zarówno dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy, uczniowie i rodzice. To ustawa napisana przez samych obywateli – mówiła minister edukacji narodowej. Co takiego się zmieni? Funkcjonujący do tej pory ustrój szkolny ulegnie przekształceniu. MEN chce przywrócić 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz powołać 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia i szkołę policealną. Zmiany rozpocząć by się miały od roku szkolnego 2017/2018. Od września 2019 roku nie będą już funkcjonowały stopniowo wygaszane gimnazja. Ich a zmykanie ma być realizowane w różnych wariantach, m.in. przez przekształcenie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, włączenie go do podstawówki, przekształcenie w liceum ogólnokształcące, technikum lub branżową szkołę pierwszego stopnia. Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum będzie należeć do kompetencji organów prowadzących te placówki.

Nowe egzaminy i zasady rekrutacji

Nowością będzie egzamin ośmioklasisty, składający się z czterech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego, matematyki i historii, na podstawie którego uczniowie będą dostawali się do szkół ponadgimnzjalnych. Zmienią się również zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół publicznych. Szkoły będą musiały obowiązkowo organizować wolontariat. Dla dzieci osób powracających z emigracji i cudzoziemców powstaną tzw. oddziały przygotowawcze w których będzie prowadzona intensywna nauka języka polskiego. Zmienić mają się również podstawy programowe. MEN zapowiada, że pod koniec listopada przedstawi nowe podstawy dla trzech roczników – klasy pierwszej, czwartej i siódmej. Zmiany mają odbyć się bez zwalniania nauczycieli, którzy mają według minister edukacji przechodzić ze szkół aktualnie funkcjonujących do szkół tworzonych w ramach nowego systemu. – W ciągu najbliższych 2 lat przedstawimy projekty ustaw dotyczących finansowania zadań oświatowych, egzaminów zewnętrznych oraz wspierania rozwoju dziecka i ucznia – zapowiada Anna Zalewska. Minister zaznacza, że projekty nowych ustaw edukacyjnych trafią do społecznych konsultacji. Swoje uwagi można wysyłać na adres MEN pocztą tradycyjną lub elektroniczną w terminie od 16 września do 15 października 2016 r. Samorządy mają czas do 31 stycznia 2017 r., by opracować nową sieć szkół po likwidacji gimnazjów.
(EM.K.)