Szturmem po dodatek węglowy

Osoby używające węgla do ogrzewania domu mogą składać wnioski w swojej gminie o jednorazowe wsparcie (dodatek węglowy) w wysokości 3 tys. zł. Gdy tylko samorządy mogły ruszyć z przyjmowaniem wniosków, mieszkańcy masowo zaczęli dopełniać formalności. Stosowne formularze trzeba złożyć do 30 listopada (złożone później nie będą rozpatrzone), a gmina ma 30 dni na wypłatę dodatku.

Wniosek można złożyć papierowo (w przypadku Chełma obsługą wniosków i wypłatą dodatków zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a w gminach powiatu chełmskiego najczęściej ośrodki pomocy społecznej) lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Aby ubiegać się o dodatek węglowy trzeba mieć złożoną deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o źródle ogrzewania domu. Dodatek przysługuje tym, którzy opalają swoje domy węglem kamiennym czy też brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Nie ma kryterium dochodowego. Dodatek wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego. Wypłatą dodatku w Chełmie zajmuje się chełmski MOPR. Chełmianie, którym przysługuje wsparcie, mogą składać wnioski nie tylko w siedzibie MOPR przy ul. Kolejowej 8, ale także w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Ogrodowej oraz w Punkcie Pomocy Ukrainie przy ul. Kopernika 1.

– Zainteresowanie dodatkiem węglowym jest bardzo duże – przyznaje Anna Szalast, dyrektor MOPR w Chełmie. – Z tego powodu w różnych miejscach miasta rozlokowaliśmy punkty, w których można złożyć stosowne wnioski. Staramy się, aby obsługa przebiegała jak najsprawniej. Pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni.

Już pierwszego dnia przyjmowania wniosków o dodatek do chełmskiego MOPR-u wpłynęło ich 80.

Drzwi się nie zamykają

Mnóstwo pracy w związku z wypłatą dodatków węglowych będą mieli w gminach, bo to we wsiach najwięcej jest domów jednorodzinnych. Urząd Gminy Chełm jeszcze pod koniec lipca br. wydał komunikat, że w związku z licznymi pytaniami o dodatek węglowy dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego nad ustawą w tej sprawie będzie można rozpocząć w gminie przyjmowanie wniosków, ich weryfikację i późniejszą wypłatę. 17 sierpnia na stronie internetowej UG Chełm poinformowano, że wnioski można już składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Chełm w Pokrówce.

W Urzędzie Gminy Kamień mówią, że u nich od dłuższego czasu drzwi się nie zamykają. Wielu petentów przychodziło dopytywać o szczegóły związane z dodatkami węglowymi i dopełniać jeszcze formalności związane z deklaracjami o źródłach ogrzewania budynku mieszkalnego. Wniosek o dodatek węglowy od 19 sierpnia mieszkańcy gminy Kamień mogą składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu, bo to ta instytucja odpowiada za wypłatę świadczenia.

– Od jakiegoś czasu obserwujemy wzmożone zainteresowanie dodatkami węglowymi – mówi Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień.

Terminy, w których rozpoczęto przyjmowanie wniosków nie są identyczne w poszczególnych gminach, ale są zbliżone. Na przykład mieszkańcy gminy Leśniowice będą mogli aplikować o dodatek węglowy w miejscowym ośrodku pomocy społecznej od 22 sierpnia. Mieszkańcy gminy Żmudź również mogą już składać wnioski o wsparcie na zakup węgla. Mogą to zrobić zarówno w żmudzkim urzędzie gminy, jak i miejscowym ośrodku pomocy społecznej. W każdej gminie urzędnicy spodziewają się w najbliższym czasie dużego zainteresowania tematem. (mo)

Dodatek węglowy przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego jak i gospodarstwa wieloosobowego

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

News will be here