Szybka kolej z opóźnieniem dającym nadzieję

Centralny Port Komunikacyjny potwierdza, że nieznacznie przesunął termin wskazania wariantu inwestorskiego przebiegu kolei dużych prędkości przez powiat krasnostawski. Spółka przed podjęciem decyzji chce przeanalizować – tak przynajmniej zapewnia – wariant społeczny zgłoszony przez gminę Izbica i mający być gotowy niebawem wariant samorządowy, którego opracowanie zleciły krasnostawskie gminy.

Potwierdziły się nasze doniesienia. Jak informuje Konrad Majszyk, rzecznik prasowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, spółka dla dobra procesu nieznacznie przesunęła termin wskazania wariantu inwestorskiego. To kolejna taka decyzja, bo według pierwszych informacji miał być on znany najpierw w październiku minionego roku, potem w grudniu, a ostatnio w marcu br.

– Po pierwsze, poprawek wymaga dokumentacja dostarczona do CPK przez wykonawcę studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. Po drugie, jesteśmy w trakcie analizy wariantów społecznych zgłoszonych przez gminę Izbica, a niebawem podobne opracowania spodziewamy się otrzymać m.in. z Krasnegostawu i je też zamierzamy przeanalizować pod kątem wariantu inwestorskiego – wyjaśnia K. Majszyk.

W ostatnich miesiącach samorządy miasta Krasnystaw, miasta i gminy Izbica, gminy Krasnystaw, gminy Łopiennik Górny zdecydowały o przygotowaniu wariantów społecznych przebiegu kolei dużych prędkości z nadzieją, że CPK weźmie je pod uwagę przy wyborze ostatecznej koncepcji. Jak tłumaczy rzecznik prasowy spółki, czy i w jakim zakresie warianty samorządowe i społeczne przebiegu linii będą uwzględnione przy wyborze ostatecznego przebiegu, będzie można określić dopiero po przeanalizowaniu dostarczonych materiałów

Zdaniem Konrada Majszyka nie jest możliwe przeprowadzenie linii kolejowej wzdłuż zaprojektowanej drogi ekspresowej S17, o czym mówili na protestach mieszkańcy, samorządowcy i politycy. – Główną przyczyną są znaczne różnice w geometrii układu kolejowego i drogowego, np. dla linii kolejowych dużych prędkości łuki muszą być znacznie większe niż w przypadku dróg, zaś pochylenia znacznie mniejsze niż dla dróg – tłumaczy rzecznik, podkreślając, że CPK pod uwagę brało różne możliwości przebiegu torów.

Przeciwko budowie kolei dużych prędkości protestują mieszkańcy powiatu krasnostawskiego, którym grozi utrata całego życiowego dobytku. Dlatego też organizują protesty i manifestacje, szukają pomocy, gdzie tylko się da. Jak na to reaguje CPK?

– W ramach prowadzonych konsultacji studium uczestniczyliśmy w wielu spotkaniach z mieszkańcami. Dowodem niech będą liczby i dane: prawie 1400 uczestników konsultacji społecznych, około 7 tys. głosów oddanych w ankietach, blisko 40 spotkań z mieszkańcami, ponad 70 spotkań z samorządowcami, 34 spotkania z partnerami branżowymi – wylicza K. Majszyk. – Prowadzimy stały dialog z komitetami społecznymi działającymi na terenie powiatu krasnostawskiego.

W efekcie rozmów i zebranych wśród mieszkańców ankiet zmieniliśmy trasowanie i rozwiązania techniczne naszej linii np. w okolicy stawu w Tuligłowach. Kolejnym owocem rozmów jest wypracowanie nowych rozwiązań drogowych w Krasnymstawie, takich rozwiązań, które w jak najmniejszy sposób będą ingerowały w funkcjonowanie miasta. Dodatkowo wprowadziliśmy wiele mniejszych zmian trasowań tam, gdzie było to tylko możliwe, po indywidualnych wnioskach i uwagach mieszkańców.

CPK po wyborze ostatecznego wariantu niezwłocznie poinformuje o tym fakcie mieszkańców, ale nie planuje wcześniej spotkania, by zapoznać ich z decyzją przed jej ogłoszeniem. – Mieszkańcy będą mogli ponownie wyrazić swoje uwagi na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie procedury w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – wyjaśnia rzecznik prasowy spółki.

Budowa 100-kilometrowego odcinka kolejowej „szprychy” CPK nr 5, czyli linii kolejowych nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość – Bełżec – granica z Ukrainą zapewni skrócenie czasów przejazdu. Dla przykładu z Krasnegostawu do Warszawy mamy dotrzeć w niespełna 2 godz. (dziś taka podróż trwa ok. 4 godz.). Na głównym ciągu planowanej linii kolejowej pociągi pasażerskie mają poruszać się z prędkością do 250 km/h (lekkie pociągi towarowe: do 120 km/h). Ponadto na dotychczasowych liniach kolejowych zwiększy się przepustowość na potrzeby przewozów regionalnych i towarowych. (s)