Szybka sesja o CUS

W ubiegły piątek, 11 czerwca świdniccy radni spotkali się na nadzwyczajnej sesji. Obrady trwały zaledwie kilkanaście minut, bo w porządku znalazła się zaledwie jedna uchwała.

Uchwała, nad którą procedowali radni dotyczyła ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, konieczność jej podjęcia wynikła z utworzenia Centrum Usług Społecznych w Świdniku. Poprzednia uchwała w tej sprawie dotyczyła Miejskiego Centrum Usług Socjalnych, w ramach którego starsi i schorowani mieszkańcy mogli korzystać z różnych form pomocy, a którego zadania realizuje obecnie właśnie CUS.

Wg projektu uchwały świdniczanie o najskromniejszych dochodach będą mogli korzystać z tego wsparcia nieodpłatnie. Ci, którzy mają wyższe dochody będą płacić od 5 do 100 proc. kosztów pobytu.

Radny Mariusz Wilk (Świdnik Wspólna Sprawa) pytał, czy podjęcie uchwały wiąże się z jakąkolwiek podwyżką dla podopiecznych CUS.

Przewodniczący rady, Włodzimierz Radek wyjaśniał, że w tym zakresie nic się nie zmieni. – CUS został powołany 1 maja, a mamy już 11 czerwca, czyli przez ten okres – podejrzewam – nie można było pobierać opłat, bo nie było de facto podmiotu, który realizuje te zadania. Nastąpiło jakieś niedopatrzenie, czy dobrze kojarzę? – pytał radny Mirosław Tarkowski (klub radnych burmistrza).

– Pan radny źle kojarzy – odpowiadał Andrzej Mańka, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Świdniku. – CUS powstał 1 maja, ale od 1 czerwca funkcjonuje w pełnym wymiarze, ponieważ państwo pod koniec maja przyjęliście uchwałą strukturę organizacyjną tego CUS-u i tak naprawdę od 1 czerwca działamy w pełnym zakresie.

Natomiast w tym wypadku to nie ma większego znaczenia, ponieważ decyzję określającą odpłatność za usługi świadczone przez dawne MCUS zostały podjęte na początku roku z terminem trwania do 30 czerwca. Nie było żadnych zachwiań, nie było żadnych nienależnie pobieranych opłat. W związku z powstaniem CUS i włączenia w jego struktury MCUS powstała konieczność podjęcia nowej uchwały, która w nowym okresie zasiłkowym, czyli od 30 czerwca do końca grudnia pozwoliłaby określić odpłatność w ramach nowej jednostki.

– 1 czerwca czy 1 maja? – dopytywał radny Tarkowski. – Dla mnie punktem wyjścia jest 1 maja, kiedy powołaliśmy tę jednostkę.

– Z dniem 1 maja powstało CUS i zostały w jego skład włączone MCP i MCUS. Uchwała, która wówczas została podjęta była obarczona małą wadą, ponieważ nie określiliśmy w tej uchwale, która dotyczyła statutu szczegółowej struktury organizacyjnej CUS. Wojewoda w tym punkcie tę uchwałę zanegował i w maju odbyła się druga sesja, na której ta wada została usunięta, ale uchwała podjęta w maju, weszła w życie 1 czerwca. Dlatego powiedziałem, że w pełnym zakresie centrum działa od czerwca – dodał A. Mańka.

W głosowaniu uchwała została przyjęta jednomyślnie. (w)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here