Ta informacja może uratować Ci życie!

Burmistrz Krasnegostawu ogłasza nabór uczestników do pilotażowego projektu „Teleopieka”, w ramach którego potrzebujący seniorzy otrzymają opaskę, która może uratować im życie.

Projekt zakłada, że krasnostawscy seniorzy będą mogli korzystać z tzw. opasek życia służących do wezwania natychmiastowej pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie bezpośrednio łączy się z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy po otrzymaniu zgłoszenia udzielają adekwatnej pomocy wzywając odpowiednie służby i powiadamiając najbliższe osoby.

Zakładana na nadgarstek opaska wyposażona jest w: przycisk alarmowy SOS umożliwiający połączenie głosowe z Centrum Teleopieki, miernik tętna, czujnik upadku oraz czujnik zdjęcia i założenia opaski, lokalizator GPS i wskaźnik poziomu ładowania baterii. Nabór uczestników projektu trwa do 21 maja.

Ze względu na bezpieczeństwo seniorów, nabór odbędzie się drogą telefoniczną. Aby skorzystać z usługi teleopieki i otrzymać opaskę życia należy spełnić kryteria: być mieszkańcem Krasnegostawu, mieć co najmniej 60 lat życia, posiadać choroby przewlekłe, wyrazić zgodę na udział w projekcie, przestrzeganie regulaminu i na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas naboru i realizacji usługi teleopieki. Projekt przewiduje: wyposażenie 10 mieszkańców Krasnegostawu w opaski telemedyczne, zapewnienie abonamentu za usługę teleopieki. Uczestnictwo w przedsięwzięciu jest całkowicie bezpłatne. Wszystkie koszty pokrywa miasto Krasnystaw, a bezpośrednim realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

Zgłoszenia osób potrzebujących teleopieki i spełniających powyższe kryteria przyjmowane są: pod numerami telefonów: 576 23 24, 576 22 81 w godz. 7.30-15.30. W przypadku przekroczenia planowanej liczby osób zastosowane zostaną dodatkowe kryteria zapewniające pierwszeństwo dostępu, w oparciu o weryfikację sytuacji zdrowotnej i socjalnej kandydata. Na podstawie przedłożonych zgłoszeń stworzona zostanie lista podstawowa oraz rezerwowa uczestników. Osoby zakwalifikowane do objęcia usługą teleopieki będą mogły korzystać z opasek do 31 grudnia 2021 r. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here